ας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/13885/8-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΠΟεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 18η Φεβρουαρίου 2011

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/13885/8-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΠΟεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 18η Φεβρουαρίου 2011, ως εξής:
 
Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 17 & 18/2/2011 σε όσα μέλη του ΣΕΑ υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 18/2/2011 σε όσους υπηρετούν στο Νομό Αττικής.
 
Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να λάβετε μέρος των εξόδων μετακίνησής σας, θα πρέπει να καταθέσετε τα εισιτήρια (ΚΤΕΛ,ΟΣΕ,κτλ) ή τις αποδείξεις των διοδίων, εφόσον μετακινηθείτε με Ι.Χ.
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
            Για  το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.
 
 
                    Ο Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
                     Δημήτρης Αθανασούλης                       Άλκηστη Παπαδημητρίου