ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 


 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο κύκλος της Γ’ Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης κλείνει επιτυχώς με την έκδοση των δύο τόμων των Πρακτικών. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 122 συνολικά μελέτες, σχετικά με τις πρόσφατες και τρέχουσες έρευνες στο νησί, όπως και τις λοιπές αρχαιολογικές δραστηριότητες (έργα αναστήλωσης, εργασίες συντήρησης, εκπαιδευτικά προγράμματα), καταδεικνύοντας την ευρύτητα και τον πλούτο των εργασιών που διενεργούνται στην Κρήτη από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών και των Πανεπιστημίων.

Με την παρούσα εγκύκλιο αναγγέλλεται η Δ΄ Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης (ΑΕΚ 4). Η συνάντηση οργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 στο Ρέθυμνο.

Οι ανακοινώσεις των πεπραγμένων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, θα είναι διάρκειας 25 λεπτών. Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις, θα είναι διάρκειας 15 λεπτών. Παράλληλα, θα γίνουν δεκτές παρουσιάσεις σε μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster), οι οποίες στην τελική έκδοση των πρακτικών μπορούν να δημοσιευτούν ως πλήρη άρθρα. Γλώσσα των ανακοινώσεων είναι η ελληνική και η αγγλική. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των αδειών μελέτης του υλικού, το οποίο θα παρουσιάσουν.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση για τα αρχαιολογικά αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας (2014 - 2016), η διεπιστημονική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και η παρουσίαση τόσο στους ειδικούς επιστήμονες, όσο και στο ευρύτερο κοινό:

α. των πεπραγμένων των αρμοδίων φορέων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης,

β. του πρωτογενούς υλικού, όπως αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες ανασκαφές και έρευνες πεδίου,

γ. των πορισμάτων από νέες έρευνες στην Κρήτη,

δ. των αναστηλωτικών και σωστικών επεμβάσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και των εργασιών συντήρησης αρχαιοτήτων.

Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν η Αναστασία Τζιγκουνάκη, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι Παυλίνα Καραναστάση, Χριστίνα Τσιγωνάκη, μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί ανακοινώσεις εφόσον κρίνει ότι δεν εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου την αποδοχή της πρόσκλησης μέχρι την 31η Μαΐου 2016, επιστρέφοντας συμπληρωμένο το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής, μαζί με μια σύντομη περίληψη, ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αρκαδίου 214, 74100 Ρέθυμνο (υπόψη κ. Δήμητρας Γιαννακοπούλου), και ηλεκτρονικά στο ergokritis@gmail.com.

Η αποστολή των περιλήψεων μαζί με το δελτίο συμμετοχής είναι υποχρεωτική, προκειμένου να αναρτηθούν στη σχετική ενημερωτική σελίδα του ΑΕΚ 4, η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/conferences/AEK-4.html).

 


 

Η εγκύκλιος απευθύνεται στους επικεφαλής των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού και των συνεργατών τους.

Ρέθυμνο, 1η Μαρτίου 2016

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Αναστασία Τζιγκουνάκη,

Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

 

Παυλίνα Καραναστάση,

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης
 

Χριστίνα Τσιγωνάκη,

Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας

του Πανεπιστημίου Κρήτης