Κατά καιρούς ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει γίνει αποδέκτης προφορικών και γραπτών καταγγελιών και παραπόνων σχετικά με διενέξεις και «εντάσεις» που συχνά δημιουργούνται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, εξαιτίας της απαίτησης ορισμένων ξεναγών να μην πραγματοποιούνται ξεναγήσεις

Προς Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία  
 
Κατά καιρούς ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει γίνει αποδέκτης προφορικών και γραπτών καταγγελιών και παραπόνων σχετικά με διενέξεις και «εντάσεις» που συχνά δημιουργούνται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, εξαιτίας της απαίτησης ορισμένων ξεναγών να μην πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, είτε από εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν μαθητές ή φοιτητές σε εκπαιδευτικές εκδρομές, είτε από αρχαιολόγους του ΥΠΠΟΤ, που για επιστημονικούς, υπηρεσιακούς ή και προσωπικούς λόγους ενδέχεται να ξεναγήσουν επιστήμονες, προσωπικότητες ή και απλώς φιλικά τους πρόσωπα σε ανασκαφές ή σε μνημεία ή χώρους.   
 
Παρόλο που οι ξεναγήσεις επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα εμπίπτουν στις «ειδικές κατ' εξαίρεση άδειες ξεναγήσεως» και προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 11 του Ν. 710/1977, παράγραφο 32 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003, άρθρο 28 του Ν. 3498/2006), με λύπη μας πληροφορούμαστε, πως σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνονται ακραίες συμπεριφορές και σοβαρά επεισόδια από ξεναγούς κατά αρχαιολόγων.
 
Δεδομένου ότι οι παραπάνω περιπτώσεις δεν αφορούν τουριστικές ξεναγήσεις, αλλά επισκέψεις προσωπικού, ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που διεξάγονται άνευ αμοιβής, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε τις θέσεις σας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, πριν ο Σύλλογός μας τοποθετηθεί απέναντι στα καταγγελλόμενα περιστατικά και ενημερώσει τα μέλη του και τους εκπαιδευτικούς, που έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί σε αυτόν διαμαρτυρόμενοι για τις αντιδράσεις ορισμένων μόνο ξεναγών.
 
Αρχαιολόγοι και ξεναγοί υπηρετούμε τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά από διαφορετικές και διακριτές θέσεις. Θεωρούμε ότι τα δύο σωματεία οφείλουμε να συμβάλουμε στην απομόνωση περιστατικών όπως τα παραπάνω και να εργαστούμε για την εμπέδωση του κλίματος συνεργασίας που είναι προς το συμφέρον των μνημείων αλλά και των ίδιων των μελών μας.
 
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.,
Ο Πρόεδρος                           Η Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Αθανασούλης    Άλκηστη Παπαδημητρίου