Σύνθεση Συμβουλίου

 Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
 
 
Πρόεδρος

 
Γενικός Γραμματέας

 
Αντιπρόεδρος Α΄

 
Αντιπρόεδρος Β΄

 
Ταμίας

 
Μέλη