ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα, 10/2/2016
Αρ. Πρωτ.: 64
 

Προς: Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ, κ. Σ. Πιτσιόρλα
Κοιν.: 1. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθ. Αρ. Μπαλτά
           2. Γ. Γραμματέα ΥΠΠΟΑ, Δρα Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
 
 
 
Σε απάντηση της από 18/1/2016 επιστολής σας, που αφορά στον Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα στο Λαιμό Βουλιαγμένης και τη σχέση του με την υπό παραχώρηση περιοχή και εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
 
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο και διαπίστωσε ότι δυστυχώς οι ανησυχίες που έχουμε εκφράσει σχετικά με την προσβασιμότητα του μνημείου δεν απέχουν από την πραγματικότητα.
 
Ο Ναός του Απόλλωνα βρίσκεται εντός περιφραγμένου χώρου στη θέση Λαιμός Βουλιαγμένης, και συγκεκριμένα στην περιοχή της οργανωμένης ακτής του Αστέρα (εικ. 1 και 2).
 
Η πρόσβαση σ’ αυτόν γίνεται αποκλειστικά και μόνον διά της φυλασσόμενης εισόδου της ακτής, όπου και καταβάλλεται το σχετικό εισιτήριο από τους λουόμενους (εικ. 3). Κατά την είσοδό μας η υπάλληλος υπηρεσίας μας σταμάτησε και ενημέρωσε ότι θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε τον αρχαίο ναό για λίγα λεπτά κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής άδειας της Διοίκησης του Αστέρα. Διαφορετικά θα έπρεπε να αρκεστούμε στη θέα που παρέχει προς το ναό παράθυρο με υαλοπίνακα που έχει κατασκευαστεί ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό στην ξύλινη περίφραξη (εικ. 4)!
 
Είναι προφανές ότι οι διαβεβαιώσεις σας, ότι η θέση του ναού δεν περιλαμβάνεται στα όρια της νέας παραχώρησης και δεν δεσμεύεται από αυτή, δεν απαντά στις επιταγές του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που επιβάλλει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στα μνημεία της χώρας. Σύμφωνα με την παράγραφο 1ε του άρθρου 3 στην έννοια της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμπεριλαμβάνεται και η «διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν», ενώ με την παράγραφο 2 του άρθρου 11, ο νομέας του ακινήτου εντός του οποίου βρίσκεται μνημείο «οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σ’ αυτό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστημα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου».
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι η Πολιτεία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που συνάδουν με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, ώστε να αρθούν άμεσα όλοι οι περιορισμοί στην πρόσβαση και να καταστεί ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα στο Λαιμό Βουλιαγμένης προσβάσιμος από το κοινό.
 
Με τιμή,
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ
 
Η Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Σακαλή Όλγα                             Βάκουλης Θέμης