Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την 18η Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Τοπικών Παραρτημάτων θα διεξαχθούν την 18η Μαρτίου 2011.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ TΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την 18η Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Τοπικών Παραρτημάτων θα διεξαχθούν την 18η Μαρτίου 2011. Επίσης αποφάσισε, για τη διευκόλυνση των μελών που υπηρετούν στην περιφέρεια, να διεξαχθούν αρχαιρεσίες εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις με ευθύνη Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, τις οποίες διορίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34 α, παρ. γ) , η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Για τη συγκρότηση των Τοπικών Παραρτημάτων Θεσ/νίκης, Λάρισας, Κρήτης και Ρόδου, σύμφωνα με απόφαση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συλλόγου, θα υπάρχουν δύο (2) κάλπες, μία για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ και μία για την Τοπική Επιτροπή.   
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή θα τις εκπληρώσουν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν αυτοπροσώπως  με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου σχετικού πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες θα έχουν όσα μέλη έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο μέχρι τις 18/2/2011.
Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34β, παρ. γ) οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα Τοπικά Παραρτήματα θα πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από αύριο 1/3/2011 μέχρι και τις 11/3/2011 και ώρα 24.00. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να παραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (στα γραφεία του Συλλόγου) με σχετική απόδειξη παραλαβής είτε να αποσταλούν με τηλεμοιοτυπία ή με courier το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (11/3/2011). Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34γ παρ. στ του Καταστατικού, οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε σε παραταξιακά ψηφοδέλτια είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (18/2/2011) εκλέχθηκε ηΚεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
Τακτικά μέλη:
1. Βοσνίδης Πάνος    τηλ. 2132139591
2. Βοσκάκη Αγγελική   τηλ. 2103722570
3. Καζαζάκη Χριστίνα   τηλ.2104180953
4. Καπετανοπούλου Μάχη   τηλ. 2104180953
5. Καρούτα Όλγα    τηλ.2131322276

6. Παπουλάκου Αρχοντούλα   τηλ. 2103229820
7. Δαλακούρα Νάγια    τηλ. 2265082313
 
Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές,, σύμφωνα με το άρθρο 34α παρ. γ του καταστατικού, θα διοριστούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στις εξής περιοχές:
 
Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
 
    Τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών θα σας γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.
Τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν σε περιοχές, όπου δεν κατέστη δυνατό να συσταθούν Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στην Αθήνα είτε σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο κι αν βρεθούν την ημέρα των εκλογών. Επισημαίνεται όμως ότι μπορούν να ψηφίσουν μόνο μια φορά.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών θα εξασφαλιστεί σχετική άδεια.
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες προς τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την άρτια διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Όλες οι ανακοινώσεις της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα αναρτώνται και στον ιστότοπο του ΣΕΑ (www.sea.org.gr).
 
Συνημμένα: 1. Έντυπο Δήλωσης Υποψηφιότητας
                    2. Απόσπασμα του Καταστατικού για τα Τοπικά Παραρτήματα
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
 
 
Βοσνίδης Πάνος   
 
 
Βοσκάκη Αγγελική  
 
 
Καζαζάκη Χριστίνα 
 
 
Καπετανοπούλου Μάχη
 
 
Καρούτα Όλγα
 
 
Παπουλάκου Αρχοντούλα