ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 11/1/2016

Αρ. Πρωτ.: 13

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Συμμετοχή στην ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

για το νέο Οργανόγραμμα και το μέλλον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της από 10/12/2015 επιστολής μας, σχετικά με τη διοργάνωση ημερίδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, στις 25/2/2016, για το νέο Οργανόγραμμα και το μέλλον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τα μέλη του Συλλόγου λήγει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμβάλουν σε αυτή τη συζήτηση μπορούν να καταθέσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση archaeol@otenet.gr τα παρακάτω στοιχεία:

α) τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και τα ονόματα των ομιλητών

β) σύντομη περίληψη 200-250 λέξεων της ανακοίνωσής τους

γ) την θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν (βλ. παρακάτω)

 

Υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη ημέρα, 26/2/2016, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνέλευση του ΣΕΑ η οποία, μεταξύ άλλων, θα καταλήξει στην τελική πρότασή μας για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Προσχέδιο του νέου οργανισμού θα έχει υποβληθεί από το ΔΣ του ΣΕΑ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την Ημερίδα και τη Γενική Συνέλευση.

 

Η Ημερίδα θα οργανωθεί στην βάση πέντε (5) θεματικών ενοτήτων.

Οι θεματικές ενότητες, θα πραγματευτούν τις βασικές λειτουργίες και τους σκοπούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η κάθε θεματική θα περιλαμβάνει σύντομες ανακοινώσεις 10 λεπτών, ατομικές ή συλλογικές. Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις θα εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στο πνεύμα της συνολικής θεώρησης των προτάσεων για τον Οργανισμό και για τις προοπτικές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που θα παρουσιάζουν, έστω και  έμμεσα, συντελεσμένες δράσεις, ή έργα προσώπων και φορέων. Ενθαρρύνονται οι συνάδελφοι, λόγω και του περιορισμένου χρόνου της ημερίδας, να συμβάλουν με συλλογικές ανακοινώσεις ανά υπηρεσιακή μονάδα ή μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, ώστε να μεταφερθούν οι απόψεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

1. Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών

Υποενότητα Α. Η προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και κινητών ευρημάτων μέσα από νέες σύγχρονες δομές, ο καθορισμός ζωνών προστασίας, η προστασία από την αρχαιοκαπηλία και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Υποενότητα Β. Η επαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το κοινό, η έκδοση αδειών, οι έλεγχοι κ.ά. Η απλοποίηση - επιτάχυνση των διαδικασιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών μονάδων.

 

2. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ως φορέας προβολής της πολιτιστικής κληρονομίας στο ευρύτερο κοινό

Η αναβάθμιση της σχέσης του κοινού με τους οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία. Η ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων στους κατοίκους των περιοχών καθώς και τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ώστε να καταστούν θελκτικοί χώροι επίσκεψης, γνώσης και ψυχαγωγίας. Η σύμπραξη πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητικό, ενήλικο και εξειδικευμένο κοινό.

 

3. Ζητήματα μουσειακής πολιτικής

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των δημόσιων μουσείων. Η χάραξη μιας πολύπλευρης μουσειακής πολιτικής. Ο εμπλουτισμός των εκθέσεων/συλλογών και η συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Η οργάνωση και διαχείριση των εκθέσεων/συλλογών. Ζητήματα έρευνας και τεκμηρίωσης. Ο σχεδιασμός μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνιακή πολιτική. Η διαχείριση και προβολή των μουσείων που υπάγονται στις περιφερειακές υπηρεσίες.

 

4. Αρχαιολογική Έρευνα και Τεκμηρίωση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ως σημαντικός φορέας διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας. Δημοσιεύσεις μνημείων και αρχαιολογικών ερευνών. Παλαιές ανασκαφές, πρόσβαση και αξιοποίηση των αρχείων της ΑΥ. Συνθήκες και δυνατότητες διεξαγωγής έρευνας στην σημερινή ΑΥ. Συνεργασία μεταξύ φορέων, διακρατικές συνεργασίες. Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση κινητών και ακίνητων μνημείων. Νέες τεχνολογίες και Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

5. Ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού μπροστά στις νέες προκλήσεις (Στρογγυλή Τράπεζα)

Η δομή ενός νέου Οργανισμού για την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας, της ανάγκης συνολικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης και εξασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα της ΑΥ, για μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική λειτουργία, φιλική προς τους πολίτες. Οι ανάγκες στελέχωσης με υφιστάμενες και νέες ειδικότητες, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας στις δομές της ΑΥ, οι αρμοδιότητες και η συνεργασία υπηρεσιών, οι νέες ανάγκες σε δομές και προσωπικό.

 

Με την ευκαιρία, σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και θετικές εξελίξεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ