ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 17/12/2015

Αρ. Πρωτ.: 492

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 187 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις δύο πρώτες ομάδες των 187 συναδέλφων, με την δημοσίευση της απόφασης κατάταξής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η δικαίωση των συναδέλφων είναι αποτέλεσμα του διαρκούς αγώνα των ίδιων και της συντονισμένης δράσης των σωματείων του ΥΠΠΟΑ, που συνέτειναν καίρια στην ωρίμανση των αναγκαίων πολιτικών και διοικητικών συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε -έστω και μετά την παρέλευση πέντε ακριβώς ετών από τη σύσταση των οργανικών θέσεων- η κατάφορη άνιση μεταχείριση, που τους έθετε στο εργασιακό περιθώριο.

Ευχόμαστε στους συναδέλφους από τη νέα θέση, ως τακτικό πλέον προσωπικό, ευδόκιμη θητεία σε συνέχεια της έως σήμερα προσφοράς τους στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ωστόσο, τα σωματεία οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειες έως την κατάταξη των συναδέλφων που μένουν ακόμη πίσω, κάτι που θα ανακουφίσει όλους και θα δώσει οριστικό τέλος στην υπερδεκαετή περιπέτεια του ΠΔ 164/2004.

 


 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ