Κατόπιν παραιτήσεως μελών της Κ.ΕΦ.Ε., η νέα σύνθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχει ως εξής

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ TΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Κατόπιν παραιτήσεως μελών της Κ.ΕΦ.Ε., η νέα σύνθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχει ως εξής
 
1. Βοσνίδης Πάνος   
2. Βοσκάκη Αγγελική  
3. Δαλακούρα Παναγιώτα   
4. Καζαζάκη Χριστίνα  
5. Καπετανοπούλου Μάχη
6. Καρούτα Όλγα   
7. Παπουλάκου Αρχοντούλα  
 
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ