ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 10/12/15

Αρ. Πρωτ.: 485

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

Ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

για το νέο Οργανόγραμμα και το μέλλον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
 

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Συλλόγου για το Οργανόγραμμα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για τη δομή, τη λειτουργία και τις προκλήσεις ενός νέου σύγχρονου Οργανισμού που θα αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του.

Μετά την ολοκλήρωση των περισσoτέρων περιφερειακών και θεματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Άβδηρα, τα Γιάννενα, την Τρίπολη, τη Μυτιλήνη (εκκρεμεί η Ρόδος), η Ημερίδα του ΣΕΑ προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου, με προτεινόμενη ημερομηνία τις 25/2/2016. Την επόμενη ημέρα, 26/2/2016, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνέλευση του ΣΕΑ η οποία, μεταξύ άλλων, θα καταλήξει στην τελική πρότασή μας για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Προσχέδιο του νέου οργανισμού θα έχει υποβληθεί από το ΔΣ ΣΕΑ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την Ημερίδα και τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του ΣΕΑ, αλλά και εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, του δημοσίου, και άλλων σχετικών φορέων να εκθέσουν τις απόψεις τους στην εν λόγω Ημερίδα.

Η Ημερίδα θα οργανωθεί στην βάση 5 θεματικών ενοτήτων, οι οποίες θα πραγματευτούν τις βασικές λειτουργίες και τους σκοπούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η κάθε θεματική θα περιλαμβάνει σύντομες ανακοινώσεις 10 λεπτών, ατομικές ή συλλογικές. Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις θα εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στο πνεύμα της συνολικής θεώρησης των προτάσεων για τον Οργανισμό και για τις προοπτικές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που θα παρουσιάζουν, έστω και  έμμεσα, συντελεσμένες δράσεις, ή έργα προσώπων και φορέων. Ενθαρρύνονται οι συνάδελφοι, λόγω και του περιορισμένου χρόνου της ημερίδας, να συμβάλουν με συλλογικές ανακοινώσεις ανά υπηρεσιακή μονάδα ή μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, ώστε να μεταφερθούν οι απόψεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών.

 

Θεματικές Ενότητες

 

1. Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών

Υποενότητα Α. Η προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και κινητών ευρημάτων μέσα από νέες σύγχρονες δομές, ο καθορισμός ζωνών προστασίας, η προστασία από την αρχαιοκαπηλία και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Υποενότητα Β. Η επαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το κοινό, η έκδοση αδειών, οι έλεγχοι κ.ά. Η απλοποίηση - επιτάχυνση των διαδικασιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών μονάδων.

 

2. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ως φορέας προβολής της πολιτιστικής κληρονομίας στο ευρύτερο κοινό

Η αναβάθμιση της σχέσης του κοινού με τους οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία. Η ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων στους κατοίκους των περιοχών καθώς και τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ώστε να καταστούν θελκτικοί χώροι επίσκεψης, γνώσης και ψυχαγωγίας. Η σύμπραξη πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητικό, ενήλικο και εξειδικευμένο κοινό.

 

3.  Ζητήματα μουσειακής πολιτικής

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των δημόσιων μουσείων. Η χάραξη μιας πολύπλευρης μουσειακής πολιτικής. Ο εμπλουτισμός των εκθέσεων/συλλογών και η συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Η οργάνωση και διαχείριση των εκθέσεων/συλλογών. Ζητήματα έρευνας και τεκμηρίωσης. Ο σχεδιασμός μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνιακή πολιτική. Η διαχείριση και προβολή των μουσείων που υπάγονται στις περιφερειακές υπηρεσίες.

 

4. Αρχαιολογική Έρευνα και Τεκμηρίωση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ως σημαντικός φορέας διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας. Δημοσιεύσεις μνημείων και αρχαιολογικών ερευνών. Παλαιές ανασκαφές, πρόσβαση και αξιοποίηση των αρχείων της ΑΥ. Συνθήκες και δυνατότητες διεξαγωγής έρευνας στην σημερινή ΑΥ. Συνεργασία μεταξύ φορέων, διακρατικές συνεργασίες. Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση κινητών και ακίνητων μνημείων. Νέες τεχνολογίες και Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

5.  Ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού μπροστά στις νέες προκλήσεις (Στρογγυλή Τράπεζα)

Η δομή ενός νέου Οργανισμού για την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας, της ανάγκης συνολικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης και εξασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα της ΑΥ, για μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική λειτουργία, φιλική προς τους πολίτες. Οι ανάγκες στελέχωσης με υφιστάμενες και νέες ειδικότητες, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας στις δομές της ΑΥ, οι αρμοδιότητες και η συνεργασία υπηρεσιών, οι νέες ανάγκες σε δομές και προσωπικό.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του και τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να συμβάλουν σε αυτή τη συζήτηση να καταθέσουν έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση archaeol@otenet.gr :

 

α) τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και τα ονόματα των συντελεστών της

β) σύντομη περίληψη 200-250 λέξεων της ανακοίνωσής τους

γ) την θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

(Θα γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα όλες οι ανακοινώσεις).

 

Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ή να στέλνουν τα ερωτήματά τους στα τηλέφωνα και το email του Συλλόγου.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ