ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 10/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 423

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους».

 

Για την κατάθεση της κριτικής και των απόψεών σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5522 έως τις 16 Νοεμβρίου και ώρα 14.00μμ.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ