Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού, διορίστηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, απαρτίζονται

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές
 
Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού, διορίστηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, απαρτίζονται από τα εξής μέλη:
 
Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
Τακτικά μέλη: 1.   Παπαστάθης Κων/νος (ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ)
2.      Μουσταντάμη Χριστίνα (ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Κουλίδου Σοφία (ΚΖ΄ΕΠΚΑ)
                                                   2. Κοντός Μιχάλης (Εφ. Παλ. Σπηλ. Βορ. Ελλάδας)
 
Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα:
Τακτικά μέλη: 1. Τζιγκουνάκη Αναστασία (ΛΒ΄ΕΠΚΑ)
2. Κύρκου Θάλεια (ΙΒ΄ΕΠΚΑ)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Κλείτσας Χρήστος ((ΙΒ΄ΕΠΚΑ)
                                                   2. Πλιάκου Γεωργία  ((ΙΒ΄ΕΠΚΑ)
 
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα:
Τακτικά μέλη: 1.   Τσιάκα Ασημίνα (ΙΕ΄ΕΠΚΑ)
2.      Αγνουσιώτης Δημήτρης (ΙΓ΄ΕΠΚΑ)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Παπαναστασούλη Ματίνα (19η ΕΒΑ)
                                                    2. Αθανασίου Δημήτριος (ΛΔ΄ΕΠΚΑ)
 
Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο
Τακτικά μέλη: 1. Κανάκη Ελένη (13η ΕΒΑ)
2. Κατσαλής Γεώργιος (13η ΕΒΑ)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Αθανασάκη Κατερίνα  (Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου)
                                                   2. Γαλλή Ειρήνη (Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου)
 
 
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο:
Τακτικά μέλη: 1. Πατσιαδά Βασιλική (ΚΒ΄ΕΠΚΑ)
2. Παπαβασιλείου Ελένη (4η Εβα)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Κανίνια Εριφύλη (ΚΒ΄ΕΠΚΑ)
                                                    2. Φαρμακίδου Ελένη (ΚΒ΄ΕΠΚΑ)
 
 
Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις προς τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους ενόψει των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου που θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου 2011.
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
 
 
Βοσνίδης Πάνος   
 
 
Βοσκάκη Αγγελική  
 
 
Καζαζάκη Χριστίνα 
 
 
Καπετανοπούλου Μάχη
 
 
Καρούτα Όλγα
 
 
Παπουλάκου Αρχοντούλα     
 
Δαλακούρα Νάγια