ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 21/10/2015

Αρ. Πρωτ.: 391

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Ενημέρωση για την πρώτη συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ

με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθ. Αρ. Μπαλτά.

 

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 το ΔΣ του ΣΕΑ πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό, καθ. Αρ. Μπαλτά. Στη συνάντηση τέθηκαν εμπεριστατωμένα τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των Αρχαιολόγων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά συζητήθηκαν:

-τα προβλήματα που έχει επιφέρει σε πολλές Υπηρεσίες η εφαρμογή του νέου Οργανισμού, και η ανάγκη έναρξης θεσμικού διαλόγου για ένα νέο σύγχρονο και λειτουργικό Οργανόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της τρέχουσας διαβούλευσης που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΣΕΑ

-η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική κατάταξη των 187 συναδέλφων με αίτηση θεραπείας για υπαγωγή στο ΠΔ 164/2004, που εκκρεμεί αναιτιολόγητα από το 2010

-η ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας και της αναδιάρθρωσης του ΤΑΠΑ

-η αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων, μονίμων και ΙΔΑΧ, καθώς και η κατανομή τους σε ειδικότητες προκειμένου να μπορούν να εξελίσσονται ανεμπόδιστα σε θέσεις ευθύνης

- Η ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων από κάθε διαδικασία εκποίησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ για αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς σκοπούς

Για όλα τα παραπάνω θέματα η πολιτική ηγεσία αφενός δήλωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον ΣΕΑ στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων και αφετέρου δεσμεύτηκε να δρομολογήσει άμεσα -σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του υπουργικού γραφείου- την επίλυση των θεμάτων για τα οποία ο Σύλλογος έχει ήδη καταθέσει επεξεργασμένες προτάσεις και λύσεις.

Ο ΣΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πάγιες θέσεις του για τον κλάδο και τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να αγωνίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αιτημάτων του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ