Σας προσκαλούμε στην τιμητική επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται στη μνήμη του Διευθυντή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Δημήτρη Κωνστάντιου με θέμα Μουσείο-Μνημείο-Κοινωνία

Σας προσκαλούμε στην τιμητική επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται στη μνήμη του Διευθυντή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Δημήτρη Κωνστάντιου με θέμα Μουσείο-Μνημείο-Κοινωνία
η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 και ώρα 17.30
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο