Τον τελευταίο καιρό αποστέλλεται σε ορισμένους αρχαιολόγους πρόσκληση εγγραφής σε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδος η Ηώς». Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας ρωτούν, δηλώνουμε ξανά ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει και κατά το παρελθόν δηλώσει ρητά ότι ουδεμία σχέση έχει με την εν λόγω «Ένωση»

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Τον τελευταίο καιρό αποστέλλεται σε ορισμένους αρχαιολόγους πρόσκληση εγγραφής σε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδος η Ηώς». Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας ρωτούν, δηλώνουμε ξανά ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει και κατά το παρελθόν δηλώσει ρητά ότι ουδεμία σχέση έχει με την εν λόγω «Ένωση», η οποία είναι μια αμιγώς ιδιωτική πρωτοβουλία που κυοφορήθηκε εν κρυπτώ, χωρίς να δώσει την δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα των αρχαιολόγων να συνδιαμορφώσει το καταστατικό της, ώστε να δικαιολογηθεί ο άκρως παραπλανητικός τίτλος της.
Ο Σ.Ε.Α., σύμφωνα και με όσα συζητήθηκαν και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την δημιουργία μιας νέας συλλογικότητας που θα έχει την μορφή φόρουμ-ομίλου προβληματισμού και θα είναι ανοικτή σε όλους, χωρίς ελιτισμούς και παρωχημένες αντιλήψεις κλειστής λέσχης «επαϊόντων». Σε μια περίοδο που το κράτος αντιμετωπίζει τα μνημεία και την προστασία τους ως βαρίδια του παρελθόντος, οι αρχαιολόγοι οφείλουν να αναζητήσουν τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες στο κοινωνικό πεδίο. Με αυτό το σκεπτικό, το αιτούμενο σήμερα είναι η όσμωση με την κοινωνία των πολιτών καθώς και με όσους άλλους επιστημονικούς κλάδους εμπλέκονται στην μνημειακή προστασία. Η παραγωγή θεωρητικού λόγου, οι νέες προσεγγίσεις, ο αναστοχασμός πάνω στον ρόλο των μνημείων αλλά και στον τρόπο προστασίας τους και κυρίως της οικείωσής τους από τον πολίτη είναι ζητούμενα που θα πρέπει να συζητηθούν χωρίς προκαταλήψεις και περιορισμούς σε ανοικτά φόρα. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που στηρίζει και αναπτύσσει ο Σ.Ε.Α. και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή τους.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ