Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011. Μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εκλογικά τμήματα:

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
Συνάδελφοι,
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011. Μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εκλογικά τμήματα:
 
Στην Αθήνα, από τις 8.00 έως τις 18.00, στα γραφεία του ΣΕΑ, Ερμού 134-136, Αθήνα, τηλ. 210-3252214.
Στην Θεσσαλονίκη, από τις 8.00 έως τις 18.00, στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-830538, 2310-836973.
Στην Λάρισα, από τις 8.00 έως τις 18.00, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Μεζούρλο, στην έδρα της ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 3ο χλμ περιφερειακής οδού Λάρισας-Τρικάλων, 2413508200, 2410288083.
Στα Ιωάννινα, από τις 9.00 έως τις 14.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6 (Πάρκο Λιθαρίτσια), Ιωάννινα, 26510-25490, 26510-35498.
Στο Ηράκλειο, από τις 9.00 έως τις 14.30, στην έδρα της 13ης ΕΒΑ, Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Ηράκλειο, τηλ. 2810-288484, 2810-288394.
Στη Ρόδο, από τις 9.00 έως τις 14.30, στη Βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Οδός Ιπποτών, Ρόδος, 22410-25500, 22410-75674.
Σημειώνουμε ότι κατόπιν παραίτησης μέλους της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής Θεσσαλίας η νέα σύνθεσή της έχει ως εξής:
 
Τακτικά μέλη: 1.   Τσιάκα Ασημίνα (ΙΕ΄ΕΠΚΑ)
2.      Αγνουσιώτης Δημήτρης (ΙΓ΄ΕΠΚΑ)
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Παπαναστασούλη Ματίνα (19η ΕΒΑ)
                                       2. Αλεξίου Νεκταρία (ΛΔ΄ΕΠΚΑ)
 
Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, οι ψηφοφόροι οφείλουν να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, υπηρεσιακή ταυτότητα κλπ). Για τηδιασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας, το οποίο θα σφραγίζεται. Κάθε ψηφοφόρος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα μόνο μια φορά, διαφορετικά το μέλος αυτό διαγράφεται από τον Σύλλογο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγονται μέχρι και 15 υποψήφιοι και για την Ελεγκτική Επιτροπήμέχρι και 3, καθώς και για τις Τοπικές Επιτροπές Παραρτημάτων μέχρι και 3.
Όπως αναφέρεται στο καταστατικό του ΣΕΑ, κεφάλαιο α΄, άρθρο 33, παράγραφος β) : όταν επιλέγεται η διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών με συνδυασμούς, οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης μέχρι δεκαπέντε (15) υποψηφίους από ένα ψηφοδέλτιο.
Στην Ελεγκτική Επιτροπή, οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης μέχρι τρεις (3) υποψηφίους από ένα ψηφοδέλτιο.
Στις τριμελείς Τοπικές Επιτροπές, όταν επιλέγεται η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με ενιαίο ψηφοδέλτιο οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης μέχρι έναν (1) υποψήφιο. Όταν επιλέγεται η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με συνδυασμούς, οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησηςμέχρι τρεις (3) υποψηφίους από ένα ψηφοδέλτιο. 
Η σταυροδοσία γίνεται μόνο με μπλε ή μαύρο σταυρό. Θεωρούνται άκυρα τα ψηφοδέλτια που φέρουν άλλα χρώματα ή άλλα σημεία πλην του σταυρού.
Τέλος επισημαίνουμε ότι, όποιος ψηφοφόρος μετακινηθεί για να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα πέραν της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκει, δεν μπορεί να ψηφίσει για την  Τοπική Επιτροπή της περιοχής αυτής.  
Επιπλέον, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους συναδέλφους που θα μετακινηθούν για τις αρχαιρεσίες του ΣΕΑ στα πλησιέστερα για αυτούς Τοπικά Εκλογικά Παραρτήματα ότι η δαπάνη των εξόδων τους (εισιτήρια ΚΤΕΛ, πλοίων και διόδια) θα καλυφθούν από τον Σύλλογο με την προσκόμιση των παραστατικών.
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή