ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 17/4/2015

Αρ. Πρωτ. : 194

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

για την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ

την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί

 

την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 στην Αθήνα και ώρα 9.30πμ

στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών

Σίνα και Δαφνομήλη, έναντι του Γαλλικού Ινστιτούτου

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός πρώτου έτους θητείας ΔΣ

και Προγραμματισμός επόμενων δράσεων ΣΕΑ.

 

Εγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ /ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/93992/11896/10663/7401/6.4.2015 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (βλ.συνημμένο), ως εξής:

Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 23 και 24 Απριλίου 2015, σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εκτός του Νομού Αττικής

Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, στις 23 Απριλίου 2015, σε όσα μέλη του ΣΕΑ εργάζονται σε Υπηρεσίες με έδρα εντός του Νομού Αττικής.

 

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης ως εξής:

  • Για θαλάσσιες μετακινήσεις, θα πληρωθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο πλοίου κατηγορίας 3ης θέσης.

  • Για χερσαίες μετακινήσεις, με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ ή τρένο, θα πληρωθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ μετ’ επιστροφής.

  • Σε περίπτωση κοινής μετάβασης με ΙΧ στη συνέλευση 3 και άνω μελών του ΣΕΑ θα καλυφθεί το σύνολο του κόστους μετακίνησης (βενζίνη και διόδια) με βάση την καθορισμένη χιλιομετρική αποζημίωση μετακίνησης.

  • Τέλος για εναέριες μετακινήσεις θα πληρωθεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί σε εισιτήριο ΚΤΕΛ ή πλοίου, ανάλογα με τον προορισμό.

Για την εξόφληση των εξόδων μετακίνησης ή μέρους αυτού θα υπάρχει η δυνατότητα είτε αυθημερόν καταβολής του είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-banking) αν προσκομίσουν την ημέρα της συνέλευσης φωτοτυπία του μετ’ επιστροφής εισιτηρίου ΚΤΕΛ, Τρένου ή πλοίου ή απόδειξη διοδίων και καυσίμων.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ