ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ.

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 25, 101.86, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-38.32.080, FAX: 210-38.32.656

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

 

Αθήνα, 23/3/2015

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

 

 

 

 

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 κοινή αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς & Νήσων πραγματοποίησαν -κατόπιν αιτήσεώς τους- συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΕΣΔΑ), καθ. Γ. Κατρούγκαλο. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΣΔΑ, ενώ ο Αναπλ.Υπουργός τοποθετήθηκε με σαφήνεια τόσο στα ζητήματα στα οποία υπήρξε σύμπτωση απόψεων όσο και σε εκείνα που διαπιστώθηκε διαφωνία.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν χρονίζοντα αλλά και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού και εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΑ που βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα συζητήθηκε:

 

Το θέμα των νέων οργανογραμμάτων των Υπουργείων.

Ο Αναπλ.Υπουργός αρνήθηκε κατηγορηματικά να συζητήσει το θέμα των οργανογραμμάτων και μετέθεσε το δημόσιο διάλογο για έξι μήνες αργότερα. Σημείωσε, ωστόσο, πως το ζήτημα συνδέεται με κεντρικές κυβερνητικές αποφάσεις. Οι εκπρόσωποι των Σωματείων ενημέρωσαν ότι διαθέτουν επεξεργασμένες θέσεις για το οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως επίσης και όλα τα επιχειρήματα που συνηγορούν σε ένα αυτόνομο Υπουργείο με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Το νομικό πλαίσιο και οι όροι μετατροπής της σχέσης εργασίας ΙΔΑΧ σε δημοσίου δικαίου (μόνιμων).

Ο Αναπλ.Υπουργός διευκρίνισε ότι πρόθεση του νομοσχεδίου είναι η μετατροπή της εργασιακής σχέσης όσων διαθέτουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο όσους δεν τα συγκεντρώνουν, οι οποίοι θα παραμείνουν ΙΔΑΧ. Αντίθετα σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή θα έχει διαρκή χαρακτήρα ενώ θα μπορεί να ενεργοποιείται στο μέλλον ad hoc. Ο Αναπλ.Υπουργός δεν συμφώνησε στην εκδοχή η μετατροπή να είναι προαιρετική.

Για το ζήτημα της κατάταξης-ένταξης των ΙΔΑΧ σε κλάδους/ειδικότητες μονίμων δέχτηκε πως στις περιπτώσεις που απαιτείται (λ.χ. στους ΠΕ Αρχαιολόγους) μπορεί να προηγηθεί γνωμοδότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο παραβίασης των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, καθώς και του εφάπαξ επιδόματος.

Για τις παρατηρήσεις που έγιναν εκ μέρους των Σωματείων, ο Αναπλ.Υπουργός ζήτησε να του δοθεί συγκεκριμένο σημείωμα προτάσεων ή επαναδιατυπώσεων σημείων των σχετικών άρθρων.

 

Η επιστροφή των συναδέλφων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ο Αναπλ.Υπουργός δήλωσε πως δεν έχει καμία αντίρρηση, εφόσον ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να μπορούν να επιστρέψουν στο Υπουργείο Πολιτισμού με την επανασύσταση των οργανικών θέσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες του Υπουργείου και στο μέλλον. (Με την τωρινή μορφή του νομοσχεδίου οι διαθέσιμοι συνάδελφοι επανέρχονται σε προσωποπαγείς θέσεις, βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργού ως προς την τοποθέτησή τους και συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα).

 

Η κατάταξη των 187 συναδέλφων (αιτήσεις θεραπείας του ΠΔ 164/2004).

Ο Αναπλ.Υπουργός άκουσε με κατανόηση το θέμα της αδικίας και κατάχρησης που υφίστανται οι συνάδελφοι από το 2010, όταν συστάθηκαν οι οργανικές τους θέσεις. Με τη συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων που παρίσταντο διαπιστώθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η υπαγωγή της περίπτωσης σε διάταξη νόμου. Αντίθετα μπορεί να τακτοποιηθεί με την επανασύσταση ισάριθμων θέσεων για το Υπουργείο Πολιτισμού και την κατάταξη των συναδέλφων σε αυτές. Ως προϋπόθεση για την επίσπευση της διαδικασίας έθεσε τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ.

 

Η πιθανότητα περικοπής των μη μισθολογικών δαπανών, όπως αναφέρεται στο «mail Βαρουφάκη».

Η παραπάνω διατύπωση ("μη μισθολογικές δαπάνες") μπορεί να αναφέρεται –στην περίπτωση των επιστημονικών κλάδων του Υπουργείου- στις εκπαιδευτικές άδειες και στην άδεια επιδημίας. Όπως διευκρινίστηκε στους εκπροσώπους των Σωματείων τέτοιο νομοσχέδιο που να εκκρεμεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν υπάρχει, τουλάχιστον με την μορφή κειμένου με αναλυτικά άρθρα κ.λπ., και πως δεν πρόκειται να ανακινηθεί κανένα σχετικό θέμα εφόσον δεν υπάρξουν "εξωτερικές" πιέσεις.

 

Η τύχη των συναδέλφων που εργάζονται με προσωρινές δικαστικές διαταγές.

Ο Αναπλ.Υπουργός δήλωσε ότι το κράτος υποχρεούται να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο νόμος έως την τελεσιδικία. Για τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση (προσβολή της εκτελεστότητας της πρωτόδικης απόφασης μέχρι την εκδίκαση της έφεσης) είπε πως ο ίδιος ως νομικός έχει τοποθετηθεί πως είναι αντισυνταγματική διαδικασία, αλλά το αίτημα για κατάργησή της πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

 

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα εποπτευόμενα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Αναπλ.Υπουργός δήλωσε κάθετα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όπως και σε κάθε άλλο μέτρο που έχει δημοσιονομικό κόστος, εάν δεν το επιτρέψουν πρώτα τα οικονομικά του Δημοσίου. Το θέμα θα τεθεί στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό για τον οργανισμό.

 

Η εκποίηση των κρατικών αυτοκινήτων.

Ο Αναπλ.Υπουργός κατανόησε ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι απολύτως απαραίτητα κατά την άσκηση εργασιών για την προστασία μνημείων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ιδιαίτερα γι’ αυτές της περιφέρειας. Εξήγησε ότι σκοπός του μέτρου είναι η περιστολή περιττών δημοσίων δαπανών και όχι η παρεμπόδιση του έργου των Υπηρεσιών. Μάλιστα, δήλωσε ότι αιτιολογημένα αιτήματα από το αρμόδια Υπουργεία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε παροχή επιπλέον οχημάτων στις Υπηρεσίες που το έχουν ανάγκη.

 

Ζητήματα πειθαρχικού δικαίου.

Από τους εκπροσώπους των Σωματείων σημειώθηκε πως ενώ οι προβλεπόμενες από το νομοσχέδιο παρεμβάσεις στο Πειθαρχικό δίκαιο διορθώνουν απαράδεκτες ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση (θέματα αυτοδίκαιης αργίας κοκ), δημιουργείται προβληματισμός από την αυστηροποίηση ορισμένων διατάξεων, όπως λ.χ. η αναφερόμενη "σε αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση πολιτών". Ο Αναπλ.Υπουργός είπε πως φιλοδοξία του είναι να υπάρχει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στην άρση των αδικιών και το μήνυμα που εκπέμπεται προς την κοινωνία, ενώ αν κάποιες από τις ρυθμίσεις που εισάγει αποδειχτούν ατελέσφορες θα διορθωθούν στο μέλλον.

 

Οι εκπρόσωποι των Σωματείων δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των κλάδων που εκπροσωπούν.

 

 

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ