ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

 

Αθήνα, 10/3/2015

Αρ. Πρωτ.: 158

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Ενημέρωση από τη χθεσινή συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ

με τον Αν.Υπουργό κ. Ν. Ξυδάκη και τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Π. Δούρο

 

Το ΔΣ του ΣΕΑ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 συνάντηση με τον Αν. Υπουργό, κ. Ν. Ξυδάκη, και τον Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Π. Δούρο. Στη συνάντηση τέθηκαν εκ νέου και υποστηρίχθηκαν εμπεριστατωμένα τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των Αρχαιολόγων αλλά και γενικότερα τους εργαζομένους στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αναλυτικά συζητήθηκαν

 

- η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Υπουργείο Πολιτισμού, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την εκτέλεση έργων,
-τα προβλήματα που έχει επιφέρει σε πολλές Υπηρεσίες η εφαρμογή του νέου Οργανισμού, και η ανάγκη για την έναρξη διαλόγου για ένα νέο σύγχρονο και λειτουργικό Οργανόγραμμα,

-η επιστροφή των διαθεσίμων συναδέλφων στις οργανικές τους θέσεις,
-η άμεση κατάταξη των 187 συναδέλφων μας στις οργανικές θέσεις, που συστάθηκαν από το 2010 και έκτοτε εκκρεμεί,
-η ανάγκη αναψηλάφησης του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας του ΚΑΣ,

-η ανάγκη υποστήριξης των λειτουργιών του ΤΑΠΑ, 

- η προβληματική λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων πριν τις αρχαιρεσίες των αιρετών,

-η αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων, μονίμων και ΙΔΑΧ, καθώς και η κατανομή των δεύτερων σε ειδικότητες προκειμένου να μπορούν να εξελίσσονται ανεμπόδιστα σε θέσεις ευθύνης.

Για όλα τα παραπάνω θέματα η πολιτική ηγεσία δήλωσε αφενός την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον ΣΕΑ στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων και αφετέρου να δρομολογήσει άμεσα -σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του υπουργικού γραφείου- την επίλυση θεμάτων για τα οποία ο Σύλλογος έχει επεξεργασμένες ήδη προτάσεις και λύσεις.

Ο ΣΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πάγιες θέσεις του για το Υπουργείο Πολιτισμού και τη λειτουργία του και να αγωνίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ