Αθήνα, 20/1/2015

Αρ. Πρωτ.: 14

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των βασικών ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 12-1-2015, ομόφωνα δηλώνει ότι θα συνεχίσει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, να παλεύει για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου των αρχαιολόγων στο ΥΠΠΟ όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΕΑ από το 2011 έως και σήμερα, προκειμένου να θεραπευτούν οι διοικητικές, οικονομικές και διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων πέντε ετών και τα σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του ΥΠΠΟΑ, του καθ’ ύλην αρμόδιου θεσμικού φορέα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

  1. Αυτόνομο ΥΠΠΟΑ - ενσωμάτωση του Μουσείου Ακρόπολης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία - κατάργηση του υφιστάμενου οργανισμού, προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένας άλλος οργανισμός, που θα υπηρετεί την πολιτιστική κληρονομιά ως δημόσιο αγαθό

Η υποβάθμιση του Πολιτισμού ως δημόσιου αγαθού και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας σε τρίτους υπήρξε βασικός στόχος της μνημονιακής πολιτικής στον Πολιτισμό. Έτσι, μετά τις εκλογές του 2012 το ΥΠΠΟΤ υποβαθμίστηκε μετατρεπόμενο σε Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με αποτέλεσμα τη θέση του σε δεύτερη μοίρα, πίσω από τα διαφορετικής φύσεως προβλήματα του γιγάντιου και πολυάνθρωπου ΥΠΑΙΘΠΑ.

Μετά από τον διαρκή αγώνα όλων των εργαζομένων του ΥΠΠΟ σε όλη τη χώρα το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ξαναέγινε αυτόνομο, όμως λίγους μήνες πριν δέχθηκε άλλο ένα τεράστιο πλήγμα με την εφαρμογή του απαράδεκτου νέου οργανισμού: υπηρεσίες συγχωνεύτηκαν χωρίς καμία προετοιμασία, τα έργα ΕΣΠΑ τέθηκαν σε κίνδυνο, κρίσιμα τμήματα καταργήθηκαν και όλη η Υπηρεσία συρρικνώθηκε για να ταιριάζει στους μνημονιακούς στόχους, ενώ σήμερα, 3 μήνες μετά την εφαρμογή του, τίποτε δεν έχει τακτοποιηθεί και τίποτε δεν λειτουργεί σωστά, όπως άλλωστε ανάγλυφα προκύπτει και από τις εγκυκλίους που διαδέχονται η μια την άλλη! Παράλληλα, δεν ελήφθη καμία μέριμνα για ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών προς όφελος των μνημείων και της κοινωνίας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί την άμεση κατάργηση του Οργανισμού που εισήγαγε το ΠΔ 104/2014 και όλων των εκπορευόμενων από αυτόν νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, καθώς και την επαναφορά, μεταβατικά, στον προηγούμενο Οργανισμό (ΠΔ 191/2003), με την επαναφορά όλων των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων και παράλληλη έναρξη ενός πραγματικού διαλόγου για έναν οργανισμό που θα υπηρετεί την πολιτιστική κληρονομιά ως δημόσιο αγαθό.

Η εκ νέου εφαρμογή του Οργανισμού (ΠΔ 191/2003) δεν μπορεί παρά να σημαίνει και την ενσωμάτωση του Μουσείου Ακρόπολης στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΕΑ, ενώ δεν δεχόμαστε καμία κουβέντα για εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και του φυσικού αντικειμένου του ΥΠΠΟΑ σε ιδιωτικούς φορείς (βλ. προσπάθειες για μετατροπή του Μουσείου Κανελλοπούλου σε ΝΠΙΔ, σύσταση Επιτροπής για Κεραμεικό και Βραυρώνα κλπ). Αντίθετα, ζητάμε την ενίσχυση των θεσμών προβολής και επαφής με το κοινό από τις ίδιες της υπηρεσίες του Υπουργείου (εκπαιδευτικά, τμήματα δημοσίων σχέσεων και προβολής κλπ), ενάντια στη λογική των αυτόκλητων μάνατζερς, καθώς και διαφανείς, αδιάβλητους και αποτελεσματικούς θεσμούς και διαδικασίες που θα ενθαρρύνουν την πολιτιστική χορηγία, χωρίς ολιγοπώλια και χειραγώγηση, με όρους προσφοράς στην κοινωνία και με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα, απαιτούμε την κατάργηση του πρόσφατου νόμου Μητσοτάκη για επιλογή σε θέσεις ευθύνης με έμφαση στη συνέντευξη σε βάρος των προσόντων και των αντικειμενικών κριτηρίων– πρακτική που μόνο στόχο έχει την πλήρη επαναφορά του κομματικού κράτους! Ζητούμε μεταβατικά την άμεση επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων και τμηματαρχών βάσει μοριοδότησης και κατόπιν κρίσης των υπηρεσιακών με αντικειμενικά κριτήρια και δήλωση προτίμησης των αιτούντων, μονίμων και ΙΔΑΧ, με παράλληλη έναρξη διαλόγου για τη δημιουργία ενός αντικειμενικού, σταθερού συστήματος επιλογής σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

2. Επιστροφή των διαθέσιμων με ανασύσταση των οργανικών τους θέσεων και προσλήψεις

Καμία πολιτική για τον πολιτισμό, κανένας Οργανισμός –καλύτερος ή χειρότερος- δεν μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία αν δεν καλυφθούν –έστω εν μέρει- τα τρομακτικά κενά σε προσωπικό. Τις τελευταίες δεκαετίες οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας κυρίως στενάζουν χωρίς προσωπικό χωρίς να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τον ελεγκτικό και αποφασιστικό τους ρόλο επ’ ωφελεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Έτσι, απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη των διαθέσιμων συναδέλφων μας καθώς και την άμεση πρόσληψη των 187 συναδέλφων, των οποίων οι οργανικές θέσεις έχουν συσταθεί ήδη από το 2010, αλλά λόγω της μνημονιακής νομοθεσίας δεν έχουν ακόμη καταταγεί σ’ αυτές.

Απαραίτητη είναι επίσης η θέσπιση ενός ενιαίου και τακτού τρόπου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλιστεί και στο μέλλον η εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου και ο δημόσιος χαρακτήρας του Πολιτισμού.

 

3. ΙΔΑΧ και επανέλεγχος φακέλων

Αυτονόητα απαιτούμε την άμεση παύση κάθε διαδικασίας λάθρας αναδρομικής αλλαγής των κριτηρίων του ΠΔ 164/2004 και κάθε προσπάθειας «ομηρίας» των ΙΔΑΧ, κάτι που επιχείρησε η μνημονιακή κυβέρνηση. Ο έλεγχος των πλαστών πιστοποιητικών αποτελεί αυτονόητη ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης και δεν αποτελεί αντικείμενο συνδικαλιστικής διεκδίκησης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί την κατάργηση του νόμου 4250/2014 για την προσχηματική αξιολόγηση και τον επανέλεγχο των συμβάσεων αλλά και την ακύρωση των ελέγχων του ΣΕΕΔΔ που μόνο στόχο έχουν την αλλαγή, εκ των υστέρων, των αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

 

4. Αλλαγή τρόπου σύνθεσης στα Συμβούλια (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ)

Το θέμα της διατήρησης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης απετέλεσε κομβικό σημείο στην πάλη όχι μόνο των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας και του ΣΕΑ αλλά και του συνόλου της αρχαιολογικής κοινότητας για την προστασία των μνημείων. Καθ’ όλη την εξέλιξη της υπόθεσης αναδείχθηκε περίτρανα ο ρόλος που επιτελούν σε αντίθεση με αυτόν που πρέπει να επιτελέσουν τα συλλογικά όργανα του ΥΠΠΟΑ. Η απομάκρυνση όλων των μελών που είχαν μειοψηφίσει στην υπόθεση του Μετρό Θεσ/κης ήταν χαρακτηριστική.

Ο ΣΕΑ πρώτα απ’ όλα απαιτεί την αποκατάσταση του αποφασιστικού ρόλου των Συμβουλίων έναντι του γνωμοδοτικού και τον ορισμό μελών στα Κεντρικά (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, Συμβούλιο Μουσείων) αλλά και τα Τοπικά Συμβούλια ex officio και όχι με αυθαίρετη επιλογή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Πρόεδρος των Κεντρικών Συμβουλίων οφείλει να είναι, όπως και στην περίπτωση των Τοπικών, ένας Ανώτατος Δικαστικός για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην κρίση των υποθέσεων μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

 

5. Αύξηση των δαπανών για τον πολιτισμό και τους δημόσιους φορείς.

Η πλήρης υποχρηματοδότηση του ΥΠΠΟΑ τα τελευταία πέντε χρόνια έφερε σε οριακή κατάσταση ανθρώπους και μνημεία! Η μόνη πηγή χρηματοδότησης κατέληξε να είναι αποκλειστικά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, έργα τρίτων), που συχνά όμως δημιουργούσαν προβλήματα, ειδικά στις περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς απαιτούσαν την απασχόληση μεγάλου τμήματος του ελάχιστου προσωπικού με την ατελείωτη γραφειοκρατία.

Ο Πολιτισμός απαιτεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, τέτοια που θα καταστήσει τη χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συμπληρωματική. Ζητάμε αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης των εποπτευόμενων και των ιδιωτικών φορέων (π.χ. Μέγαρο Μουσικής, ιδιωτικά Μουσεία κλπ), για να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των δημόσιων Υπηρεσιών του πολιτισμού!

 

6. Κατάργηση των μνημονιακών νόμων περί δημόσιας διοίκησης

Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε όλοι τις διαρκείς προσπάθειες των Υπουργών του ΥΔΜΗΔ να εφεύρει νόμους που θα του επιτρέψουν να απολύει δημοσίους υπαλλήλους: χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τον νόμο Μητσοτάκη περί αξιολόγησης –ο οποίος δεν εφαρμόστηκε χάρη στην τεράστια συλλογική κινητοποίησή μας- ή το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, από την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου και μετά οι μισθοί μας μειώνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, αν και εργαζόμενοι, να ζούμε στα όρια της φτώχειας.

Ο ΣΕΑ απαιτεί την κατάργηση του πειθαρχικού των Δ.Υ. και του νόμου περί αξιολόγησης, με παράλληλη έναρξη διαλόγου για τη θέσπιση αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης της εργασίας μας. Ζητούμε την κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου και την επαναφορά των μισθών, των επιδομάτων και των δώρων. Διεκδικούμε το ξεπάγωμα των ωριμάνσεων, βαθμολογικής εξέλιξης καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Νομικά Πρόσωπα (ΤΑΔΙΠΕΑΕ, ΟΑΝΜΑ κλπ) και σε έργα τρίτων.

 

7. Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της λειτουργίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Η πολλαπλή υποβάθμιση του ΤΑΠ με την απαξίωση των πωλητηρίων, το PSI στα αποθεματικά του, την παραχώρηση του 40% των ετήσιων εσόδων του για την εξυπηρέτηση του χρέους, αποσκοπούν σταθερά στη διάλυσή του, προκειμένου να παραχωρηθεί σε ιδιώτες η διαχείριση των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας.

Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση της λειτουργίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων. Ζητάμε τα έσοδα του ΤΑΠ να κατευθύνονται αποκλειστικά στις ανάγκες του ΥΠΠΟΑ. Απαραίτητος είναι ο αξιοκρατικός και διαφανής διορισμός του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

8. Κατάργηση ΤΑΙΠΕΔ

Στο πλαίσιο κατάργησης όλων των μνημονιακών νόμων καθώς και των διοικητικών και νομικών αποτελεσμάτων που έχουν αυτοί παράγει, απαιτούμε την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και την άμεση επιστροφή των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στην κυριότητα του δημοσίου. Είναι αυτονόητα σκόπιμο να εκπονηθεί ένα πλάνο αξιοποίησης των ακινήτων προς όφελος του Υπουργείου Πολιτισμού, των Υπηρεσιών του και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

9. Απλοποίηση των διαδικασιών

Τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τις διαρκείς εξαγγελίες για «πάταξη της γραφειοκρατίας», οι αλλεπάλληλοι νόμοι, ρυθμίσεις, τροπολογίες, και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημιούργησαν ένα δραματικό κυκεώνα διατάξεων που υπονομεύει τη δουλειά μας!

Ζητάμε άμεσα τον εξορθολογισμό και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την διαφανή και ταχεία λειτουργία της διοίκησης στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη!

 

10. Πλήρης αποκατάσταση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών για το επιστημονικό προσωπικό, ενίσχυση και προβολή του ερευνητικού έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ο ρόλος των επιστημονικών κλάδων που απασχολούνται στο ΥΠΠΟΑ δεν περιλαμβάνει μόνο τα διοικητικά τους καθήκοντα αλλά και το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο, με το οποίο είναι υποχρεωμένοι και εκ της νομοθεσίας να ασχολούνται. Ζητάμε την πλήρη αποκατάσταση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αδειών για το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ, κάτι που θα ενισχύσει και θα προβάλει το ερευνητικό μας έργο.

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ