Σας αποστέλλουμε την παρέμβαση του ΣΕΑ στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΑΣ κατά την επανεξέταση του θέματος:“Έγκριση ή μη μελέτης ανάδειξης αρχαιοτήτων εντός του ανασχεδιασμένου σταθμού «Βενιζέλου», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης”.

Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατόν να παρουσιαστεί στο σύνολό της η παρέμβαση του Συλλόγου λόγω των συνεχών διακοπών εκ μέρους της προέδρου και μελών του ΚΑΣ.

Η απόφαση για την έγκριση της μελέτης ανάδειξης του σταθμού που κατατέθηκε ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΚΑΣ.

Οι συντονισμένες προσπάθειες του ΣΕΑ για να διασφαλιστούν οι βέλτιστοι όροι προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του μετρό της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται!