Αθήνα, 17/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 549

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση εργασίας και την παράσταση διαμαρτυρίας

στο ΥΠΠΟΑ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα «τρίτων»

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε – από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ) - στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΟΑ για το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα «τρίτων».

Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας, μεγάλος αριθμός συναδέλφων συγκεντρώθηκε στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια μετέβησαν στον 5ο όροφο του κτιρίου, προκειμένου να πλαισιώσουν την παράσταση διαμαρτυρίας των Διοικητικών Συμβουλίων στο Γραφείο Υπουργού.

 

Την αντιπροσωπεία των Δ.Σ. και των εργαζομένων δέχτηκε ο κ. Κ. Δαλαγγέλης, Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού, στον οποίο παραδόθηκε το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα, αναλύθηκαν οι επιμέρους πτυχές του ζητήματος και παρουσιάστηκαν τα επιχειρήματα αλλά και οι τρόποι για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος .

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι η προϋπηρεσία σε αρχαιολογικά έργα «τρίτων» σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αλλά προϋπηρεσία Δημοσίου και, ως εκ τούτου, η αναγνώρισή της απαιτεί μια νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ, που θα ξεκαθαρίζει το ζήτημα. Στην κατεύθυνση αυτή, ζητήθηκε επίσης από το Γραφείο Υπουργού να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας – με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων σωματείων – η οποία θα επεξεργαστεί τη διατύπωση της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις εργαζομένων με προϋπηρεσία σε «έργα τρίτων».

 

Ο κ. Δαλαγγέλης αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε να ενημερώσει σχετικά τον Υπουργό, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΥΠΠΟΑ, σε συνεργασία με τα Σωματεία.

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν παρελκυστικές υποσχέσεις αλλά ουσιαστική πρόθεση θεραπείας του χρόνιου αυτού ζητήματος, που θα συνοδευτεί από όλες τις απαραίτητες πολιτικές και διοικητικές ενέργειες.

 

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου που έχουν μη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία να στείλουν όλα τα στοιχεία που αφορούν σε αυτή (έτη, φορέας υπηρεσίας) στο e-mail του ΣΕΑ archaeol@otenet.gr ώστε ο Σύλλογος να προχωρήσει στην καταγραφή τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ