Αθήνα, 3/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 534

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σας ενημερώνει για την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου "Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις".

 

Στα άρθρα 6-17 περιγράφεται η μετατροπή του Μουσείου Π. και Α. Κανελλοπούλου από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, στο άρθρο 18 η μετονομασία του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης σε Οργανισμό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης και στο άρθρο 19 θέματα λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης, μεταξύ των οποίων οι προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Λειτουργίας για τις ανάγκες και το προσωπικό, η παραχώρηση στο Μουσείο της έδρας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, καθώς και κανονισμοί διαχείρισης των συλλογών, των παραχωρήσεων και του προσωπικού.

 

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι τα παραπάνω θέματα είναι πολύ σοβαρά, καθώς παρακάμπτουν την αρχαιολογική νομοθεσία και τα συλλογικά όργανα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η κάθετη αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο θα δημοσιοποιηθεί άμεσα με αναλυτικό υπόμνημα - ανακοίνωση.

 

Ωστόσο, έως τότε θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την κατάθεση της κριτικής και των απόψεων όλων στον ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης, http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5125.

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ