Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με αφορμή τα πολυπληθή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που αφορούν αφενός την έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και αφετέρου την ανακοινωθείσα

ΠΡΟΣ1). Τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

κ. Π. Παναγιωτόπουλο

2). Τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

κ. Γ. Ανδριανό

 

3). Την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού

κ. Λ. Μενδώνη

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με αφορμή τα πολυπληθή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που αφορούν αφενός την έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και αφετέρου την ανακοινωθείσα –από το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.– απομάκρυνση μέσω διαθεσιμοτήτων/απολύσεων 500 εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Α. καταρχάς και έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σας απευθύνει σειρά ερωτημάτων που χρήζουν άμεσης απάντησης:

 

· Ποιο είναι το «προσαρμοσμένο οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.;

 

· Με ποια διαδικασία καταρτίστηκε αυτό το σχέδιο Οργανογράμματος, με δεδομένο ότι η κείμενη νομοθεσία (Ν. 4024/2011) προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες;

 

· Ποιός εκπροσώπησε το ΥΠΠΟΑ στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης;


Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπόθεση για όποια αλλαγή Οργανισμού είναι η αξιολόγηση των δομών του. H διαδικασία «αξιολόγησης», που ακολουθήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, δεν πληρούσε ούτε τα ελάχιστα εχέγγυα σοβαρότητας ή επιστημονικότητας: η έκθεση αξιολόγησης δομών της Γ.Γ. Πολιτισμού, που συντάχθηκε από την ορισθείσα από το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. επιτροπή –παρότι ο Ν. 4024/11 έθετε κριτήρια «αντικειμενικότητας» και «επιστημονικότητας»– δεν βασίστηκε σε καμία πραγματική ανάλυση δεδομένων και γνώση του αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας, αλλά ούτε και σε συνεντεύξεις με υπηρεσιακούς παράγοντες (πρβλ. και το υπ’ αριθ. 116/02.04.2013 Υπόμνημα του ΣΕΑ προς την Επιτροπή του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.). Με βάση τέτοιες –υποτίθεται– «αξιολογήσεις» κατέληξε σε προτάσεις συγχώνευσης ή εξαφάνισης υφιστάμενων Υπηρεσιών προς όφελος της δημιουργίας νέων «Ειδικών Υπηρεσιών», με ειδικούς συμβούλους και ειδικά μισθολόγια!

Ακόμη όμως και αυτή η σχεδόν καθ’ όλα απαράδεκτη «έκθεση αξιολόγησης», όπως άλλωστε και η προηγούμενη εισήγηση (23.04.2013) προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, δεν εντόπιζε πλεονάζον προσωπικό, αλλά υπολόγιζε τη μείωση του προσωπικού (τότε μαζί με την Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) από10.689 σε 10.056 έως το 2015 μέσω των συνταξιοδοτήσεων! Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στον τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. ούτε καν προσεγγίζει τις επτά χιλιάδες: 6.672 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων για 210 Μουσεία & Συλλογές προϊστορικών, κλασικών & βυζαντινών αρχαιοτήτων, 250 οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, 19.000 κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, εκατοντάδες εν εξελίξει ανασκαφές στο πλαίσιο κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων καθώς και περισσότερα από 400 έργα ΕΣΠΑ σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα!

 

· Με βάση τα παραπάνω, πώς αποφασίστηκαν από το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. οι 500 διαθεσιμότητες/απολύσεις στο ΥΠ.ΠΟ.Α. έως τον Σεπτέμβριο (και άλλες 200 για αργότερα βάσει πληροφοριών), ενώ επανειλημμένα η πολιτική ηγεσία έχει διαβεβαιώσει, όπως επιβεβαιώνει άλλωστε και η ίδια η πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στον πολιτισμό;

 

  • Ποια είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., όσον αφορά τους σχεδιασμούς για διαθεσιμότητες/απολύσεις;


Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στα σχέδια συρρίκνωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και στις απολύσεις από το ΥΠ.ΠΟ.Α., όπως και αν ονομαστούν και μεταμφιεστούν (εφεδρεία, διαθεσιμότητα, κινητικότητα, κατάργηση κλάδων ή ειδικοτήτων κ.λπ.). Αν η κυβέρνηση αναλάβει την ευθύνη να προχωρήσει στα σχέδια αυτά, θα είναι υπόλογη για το ανεπανόρθωτο πλήγμα που θα δεχτεί η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η σύγχρονη δημιουργία. Κάτι που εμείς, ως άνθρωποι του πολιτισμού, δεν θα αφήσουμε να συμβεί.

 

 

ΣυνημμένοΥπόμνημα προς την Αξιολόγηση Δομών του ΥΠΑΙΘΠΑ

 

 


 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 

Δέσποινα Κουτσούμπα Γεώργιος Ρήγινος