Αθήνα, 29/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 486
 

Ενημερωτικό σημείωμα
 
Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων πραγματοποίησε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία, απαιτώντας να υπάρξουν άμεσα μέτρα θεραπείας της άδικης και παράλογης κατάστασης, που έχουν προκαλέσει οι Υπουργικές Αποφάσεις εφαρμογής του νέου Οργανισμού.
Εκφράσαμε την αγανάκτηση των συναδέλφων και για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε ο νέος Οργανισμός, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πάει να εφαρμοστεί, χωρίς κανένα ενιαίο σύστημα κριτηρίων στις αναθέσεις/τοποθετήσεις προϊστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και στις μετακινήσεις προσωπικού.
Θυμίσαμε ότι η πολιτική ηγεσία αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για τη διάλυση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τα εκατοντάδες έργα ΕΣΠΑ που θα μείνουν μετέωρα, για τους απλήρωτους εργαζόμενους και τους χιλιάδες πολίτες που από σήμερα δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για τις πιο απλές υποθέσεις τους.
Στη συνέχεια ζητήσαμε συγκεκριμένα άμεσα βήματα θεραπείας των έντονων προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει στο προσωπικό των Υπηρεσιών οι Υπουργικές Αποφάσεις εφαρμογής του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα ζητάμε:
1.      Σε περίπτωση που συνάδελφοι δεν θέλουν να αποδεχτούν τη θέση ευθύνης που τους ανατίθεται σε άλλο νομό, ζητάμε να παραμείνουν ως απλοί υπάλληλοι στην Εφορεία που επιθυμούν, με ανακοινοποίηση στο ορθό των Υπουργικών Αποφάσεων και με ορθή κατανομή των οργανικών θέσεων.
(Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η τωρινή ονομαστική τοποθέτηση του προσωπικού σε Υπηρεσίες δεν αντιστοιχεί σε οριστική κατανομή οργανικών θέσεων, η οποία θα ακολουθήσει με επόμενη Υπουργική Απόφαση).
2.      Σε περίπτωση που συνάδελφοι ζητήσουν με αιτήσεις τους να μετακινηθούν αμοιβαία (σε ομοιόβαθμες και ομοειδείς θέσεις), αυτό να γίνει άμεσα, με ανακοινοποίηση στο ορθό των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων (και όχι με τη χρονοβόρα διαδικασία μέσω Υπηρεσιακού Συμβουλίου).
3.      Σε περίπτωση που απλοί υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί σε άλλη Υπηρεσία από αυτήν που έχουν δηλώσει και επιθυμούν (λ.χ. το προσωπικό της 2ης ΕΒΑ που δεν τοποθετήθηκε στην ΕΦΑ Κυκλάδων!), είτε έχουν παραλειφθεί, ζητάμε να ανακοινοποιηθούν στο ορθό οι Υπουργικές Αποφάσεις ώστε να τοποθετηθούν/περιληφθούν στην Υπηρεσία που είχαν ζητήσει να υπηρετούν.
Στα τρία αυτά ζητήματα ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε ανακοινοποίηση στο ορθό των Αποφάσεων, μετά τις αιτήσεις θεραπείας των υπαλλήλων. (Θα ακολουθήσει επόμενο μέιλ με τα ακριβή βήματα που θα πρέπει να γίνουν από τους υπαλλήλους σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις και αναλόγως με το αν είχαν κάνει υπεύθυνη δήλωση προτίμησης ή όχι).
Ζητήσαμε επίσης στις κενές θέσεις Διευθυντών ή/και Τμηματαρχών, μετά την ανακοινοποίηση στο ορθό των ΥΑ, να υπάρξει πρόσκληση προς όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και ΙΔΑΧ, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το αν θέλουν να αναλάβουν καθήκοντα σε κάποια από τις θέσεις αυτές, με δική τους αίτηση. Με τον τρόπο αυτό θα θεραπευτεί με τον καλύτερο τρόπο και το πρόβλημα της λειτουργίας Εφορειών  της Περιφέρειας στις οποίες δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις ευθύνης είτε Διευθυντών είτε και Τμηματαρχών. Εξυπακούεται ότι, αν αυτή η διαδικασία (συνυπολογισμός δήλωσης προτίμησης και αντικειμενικών κριτηρίων) είχε ακολουθηθεί από την πολιτική ηγεσία κατά την τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης, όπως είχε ζητήσει ο Σύλλογος, τώρα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο δυσλειτουργίας.
Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού μάς επισημάνθηκε ότι οι αποσπάσεις των υπαλλήλων συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά, παρά την αλλαγή ονομάτων των Υπηρεσιών.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι υπάρχει ο «εύλογος χρόνος» για να παρουσιαστούν οι συνάδελφοι στις νέες Υπηρεσίες, καθώς ότι όσοι και όσες κάνουν αίτηση παραίτησης από θέση ευθύνης δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν Υπηρεσία στη θέση όπου έχουν τοποθετηθεί. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η παρούσα τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης είναι ανάθεση καθηκόντων από τον Υπουργό και όχι επιλογή, ως εκ τούτου η παραίτηση δεν επιφέρει την ποινή του τριετούς αποκλεισμού από συμμετοχή σε κρίσεις.
Για τις νέες Εφορείες που δεν έχουν καν κτίριο ή άλλες εγκαταστάσεις στο νομό όπου προβλέπεται η έδρα τους, προτρέπουμε τους Διευθυντές να ζητήσουν προσωρινή έδρα σε άλλο νομό όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις.
 
Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις και τις πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία για να ικανοποιηθούν πλήρως τα όσα υποσχέθηκε.
 
(Θα ακολουθήσει ενημέρωση με τον τρόπο που θα γραφτούν οι αιτήσεις θεραπείας για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις)
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ