Συνάδελφοι/σες,

 

Σας αποστέλλουμε τα έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/242169/35923/31594/15950/23-9-2014  και ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/262257/38831/34160/17298/13-10-2014, η σύγκριση των οποίων αποδεικνύει ότι η πίεση και οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας αποδίδουν καρπούς.

Θεωρούμε κρίσιμο άμεσα όλοι οι συνάδελφοι να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση απευθείας στη Δ/νση Διοικητικού (με κοινοποίηση στη ΓΔΑΠΚ και στο ΣΕΑ) σε ποιο νομό ή νομούς επιθυμούν να εργάζονται (το ίδιο ισχύει και για τους Τμηματάρχες και τους Διευθυντές) σύμφωνα με το χθεσινό έγγραφο του ΣΕΑ, διαδικασία που είναι ανεξάρτητη από την αποστολή των εγγράφων των Πρόϊσταμένων στη Δ/νση Διοικητικού.

Δεν αποδεχόμαστε καμμία μετακίνηση του υπηρετούντος προσωπικού χωρίς τη ρητή σύμφωνη γνώμη του!