Αθήνα, 13/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 463

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 

Συναδέλφισσες-οι,


Από τα (πολλά) θέματα που ανοίγουν με την επιμονή της πολιτικής ηγεσίας να εφαρμόσει στις 28 Οκτωβρίου το νέο Οργανισμό συρρίκνωσης του ΥΠΠΟΑ,  ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα του προσωπικού. Το ΠΔ εμπεριέχει όλες τις υπάρχουσες θέσεις, όμως χωρίς κατανομή. Σε λιγότερο από είκοσι μέρες η πολιτική ηγεσία θέλει να έχει δρομολογήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση των νέων υπηρεσιακών μονάδων – ανάμεσα στις οποίες, φυσικά, και η στελέχωση των υπηρεσιών.

Δεδομένων των ανυπέρβλητων δυσκολιών που θέτουν οι παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κάθε είδους υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες που βρίσκονται μακριά από το σημερινό τόπο εργασίας και κατοικίας τους είναι αδύνατη. Ασφαλώς και δεν παραγνωρίζουμε τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό των υπηρεσιών της περιφέρειας (κυρίως), που πλέον - μετά και τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις, εφεδρείες και διαθεσιμότητες - έχουν ενταθεί δραματικά. Ωστόσο πιστεύουμε ότι το πιεστικό πλέον πρόβλημα της υποστελέχωσης των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσλήψεις και όχι με υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω, και εν όψει της αναμενόμενης «κατανομής προσωπικού» στην οποία προβλέπεται ότι θα προχωρήσει η Διοίκηση του ΥΠΠΟΑ στο αμέσως επόμενο διάστημα (βλ. το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/242169/35923/31594/15950/23.9.2014 με το οποίο ζητήθηκε από τις υπηρεσίες η χαρτογράφηση του προσωπικού τους), το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι πρώτιστο θέμα είναι να εξασφαλιστεί ότι κανένας συνάδελφος δεν θα μετακινηθεί χωρίς τη θέλησή του!

Αρχικά είναι σημαντικό κάθε συνάδελφος να δηλώσει άμεσα με υπεύθυνη δήλωση απευθείας στη Δ/νση Διοικητικού (με κοινοποίηση στη ΓΔΑΠΚ και στο ΣΕΑ) σε ποιο νομό ή νομούς επιθυμεί να εργάζεται (το ίδιο ισχύει και για τους Τμηματάρχες και τους Διευθυντές).

Παλεύουμε για την ανατροπή και τη μη εφαρμογή αυτού του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές μετακινήσεις του υπηρετούντος προσωπικού χωρίς τη ρητή σύμφωνη γνώμη του, διαδικασία που απλά θα ανακυκλώσει τα σημερινά κενά, οδηγώντας τους υπαλλήλους σε οικονομική εξαθλίωση, παραίτηση ή απόλυση.

ΥΓ. Σύντομα θα αποσταλεί στα μέλη του ΣΕΑ και το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου, όπως ψηφίστηκε στην πρόσφατη Γενική μας Συνέλευση. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ