Αθήνα, 26/05/2006

Προς Τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, συμμετείχαν μαζικά οι νέοι συνάδελφοι που εισήλθαν στον κλάδο μετά τον τελευταίο διαγωνισμό. Την Συνέλευση χαιρέτησαν και εκπρόσωποι των συναδέλφων αρχαιολόγων που οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

Και η τελευταία Συνέλευση, σημαδεύτηκε από την βούληση όλων των μελών να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εσωτερική ενότητα του κλάδου. Έτσι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις αποκλίνουσες απόψεις που διατυπώθηκαν σε πολλά θέματα, όλες οι αποφάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν ελήφθησαν με απόλυτη ομοφωνία, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση που διαμορφώθηκε στις δύο προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις και η οποία εκφράστηκε και σε όλες τις αποφάσεις του ΔΣ εδώ και έναν χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Σώμα είναι η δυνατότητα ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης όλων των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού του Συλλόγου μας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα τα δύο αυτά αλληλένδετα ζητήματα να επιλυθούν συγκροτημένα με την άμεση Σύγκληση Καταστατικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει την διαδικασία επεξεργασίας του νέου καταστατικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις σας για την δομή του ΣΕΑ αλλά και για κάθε καταστατικό ζήτημα μπορούν να υποβάλλονται στο Δ.Σ. Προσεχώς θα αποσταλεί αναλυτική εγκύκλιος για το θέμα.

 Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σχετικά με το Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο οποίος ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Το Δ.Σ. του ΣΕΑ πληροφορήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσής του, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2006, ότι στο άρθρο 75, παρ. στ., εδάφια 5 και 6 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία «Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής υπάγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων. Πρόκειται για μία διάταξη η οποία αντιβαίνει το άρθρο 24, παρ. 6 του Συντάγματος, όπου σαφώς δηλώνεται ότι «τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το κράτος», αλλά και τον περί αρχαιοτήτων Νόμο 3028 /2002 που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από την Βουλή.

Μία μόλις ημέρα μετά την Γ.Σ., ο κώδικάς εισήχθη στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση. Η συζήτηση έγινε με την διαδικασία των κωδίκων, όπου το νομοσχέδιο ψηφίζεται ως σύνολο και δεν επιτρέπεται η αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων και συνεπώς και των επίμαχων που αφορούν στα μνημεία.

Το Δ.Σ. του ΣΕΑ προκειμένου να αποτρέψει, έστω και την τελευταία στιγμή την ψήφιση του σχετικού Κώδικα, προέβη στις εξής ενέργειες:

 Α. Κατέθεσεψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ στο οποίο απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα όλες οι επίμαχες διατάξεις από τον προς ψήφιση Κώδικα. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και εστάλη στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς ενώ προβλήθηκε και από τον Τύπο.

Β. Την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. του ΣΕΑ υπέβαλε το σχετικό ψήφισμα στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γ. Βουλγαράκη και στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Χρήστο Ζαχόπουλο. Η πολιτική ηγεσία εξέφρασε την έκπληξή της καθώς αγνοούσε το θέμα, αφού το σχέδιο είχε εξετάσει ο πρώην υφυπουργός του ΥΠΠΟ κ. Πέτρος Τατούλης, ο οποίος συνυπέγραψε τον κώδικα χωρίς να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει την επίμαχη διάταξη!

Γ. Παράλληλα το Δ.Σ. του ΣΕΑ έθεσε το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ανέλυσε το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο προστασίας των μνημείων και ζήτησε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκόπης Παυλόπουλος προέβη κατά τη συζήτηση του Κώδικα στη Βουλή σε διορθωτική δήλωση που κατεγράφη στα πρακτικά της Βουλής, στην οποία επισήμανε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στους Δήμους και τις Κοινότητες.

Δ. Το Δ.Σ. του ΣΕΑ κρίνοντας ότι η παραπάνω ενέργεια του Υπουργού κ. Π. Παυλόπουλου, παρότι θετική, δεν ήταν ικανοποιητική για την κατοχύρωση της προστασίας των μνημείων, είχε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Χρήστο Ζαχόπουλο, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι άμεσα, στο επόμενο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του ΥΠΠΟ ή του ΥΠΕΣΔΔΑ θα συμπεριληφθεί διάταξη που θα αναιρεί το περιεχόμενο της διατύπωσης στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, ώστε να καθίσταται σαφές αυτό που προβλέπεται από το Σύνταγμα και την νομοθεσία, ότι δηλαδή η αρμοδιότητα της προστασίας των μνημείων ανήκει στο Κράτος, δηλαδή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Το Δ.Σ. θα παρακολουθεί το θέμα στενά μέχρι την οριστική του διευθέτηση και θα κρατά το Σώμα ενήμερο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου