Αθήνα, 26/09/2006

Προς Τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ομόφωνη απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που λήφθηκε κατά την Απολογιστική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2006, το Δ.Σ. του ΣΕΑ πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίησή της, προβαίνοντας στις απαιτούμενες ενέργειες.

Πέρα από τις προσαρμογές του καταστατικού μας στις διατάξεις του Ν1264/84, βασικοί τομείς τους οποίους θα επεξεργαστούμε είναι:

- Η αναζήτηση και διαμόρφωση μιας νέας, κοινής συνδικαλιστικής έκφρασης για όλους τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ, μόνιμους και αορίστου χρόνου.

- Η δυνατότητα να συμμετέχουν στον κοινό συνδικαλιστικό φορέα και οι άλλοι απόφοιτοι του Ιστορικού – Αρχαιολογικού, όπως οι εθνολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, ιστορικοί κλπ., οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να έχουν αυτόνομη κλαδική εκπροσώπηση.

Το ζήτημα της ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρασης είναι κρισιμότατο, αφού συνδέεται με την ανάγκη να υπάρξει κοινή πορεία όλων των συναδέλφων αρχαιολόγων στο ΥΠΠΟ, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται και το ουσιαστικό θέμα της διακριτής παρουσίας όλων των συνιστωσών εντός του συνδικαλιστικού φορέα.

- Η δυνατότητα αποκέντρωσης και περιφερειακής οργάνωσης του νέου, εκσυγχρονισμένου συνδικαλιστικού φορέα καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης του Συλλόγου μας σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στόχος μας είναι η ισχυροποίηση του συλλογικού μας επιστημονικού φορέα ως θεσμού, ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει τον διακριτό και κρίσιμο ρόλο του στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς, που επί δεκαετίες τον έχει καταστήσει βασικό θεσμικό παράγοντα στα αρχαιολογικά πράγματα της Ελλάδας.

Σκοπός μας είναι η δυναμική ανάπτυξη του συνδικαλιστικού χαρακτήρα του Σωματείου μας, ώστε να υπερασπίζει και να προάγει με επιτυχία τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του αρχαιολόγων.

Το ΔΣ του ΣΕΑ, έχοντας την πεποίθηση ότι το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον του Συλλόγου μας, καλεί τα μέλη του να αποστείλουν γραπτά τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, μέχρι και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Στην συνέχεια το Δ.Σ., αφού επεξεργαστεί, συσχετίσει και συνδυάσει όλες τις προτάσεις, εν συνεχεία θα σας τις αποστείλει, ώστε ο διάλογος να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα και επί δεδομένων προτάσεων. Συγχρόνως, θα γίνει και η νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση των προτάσεων και των θέσεων. Μετά από τον δεύτερο κύκλο ανταλλαγής απόψεων, θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο το οποίο, αφού ελεγχθεί ακόμη μια φορά από τον νομικό σύμβουλο, θα σας αποσταλεί ώστε να κάνετε τις τελικές παρατηρήσεις σας, οι οποίες και θα ενσωματωθούν στο corpus που θα κατατεθεί στην Καταστατική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψήφιση.

Μόνον η συνεργασία όλων των μελών του Σ.Ε.Α. θα αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον νέο καταστατικό μας χάρτη, ο οποίος θα καθορίσει την πορεία του συλλογικού μας συνδικαλιστικού Οργάνου στις επόμενες δεκαετίες. Άλλωστε, η Καταστατική Γενική Συνέλευση απαιτεί πλειοψηφίες άνω του 75% για οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή.

Σημειώνουμε ότι το κείμενο του υφιστάμενου καταστατικού υπάρχει ως ένθετο στο δεύτερο τεύχος τηςΔέλτου. Όσοι συνάδελφοι ή μονάδες δεν διαθέτουν αντίτυπο, παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου μας και θα τους αποστέλλεται αμέσως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου