Αθήνα, 23/10/2006

Προς 1. κ. Γεώργιο Βουλγαράκη Υπουργό Πολιτισμού, 2. κ. Χρήστο Ζαχόπουλο Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ, Κοιν. : Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Σχετ. Το αριθ. πρωτ. 221/28-8-2006 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την αδικαιολόγητη και απαράδεκτη καθυστέρηση της εκταμίευσης προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις άλλες περιφερειακές μονάδες της Υπηρεσίας των ήδη εγκεκριμένων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης πιστώσεων. Εξαιτίας της πρωτοφανούς δυσλειτουργίας οι Εφορείες Αρχαιοτήτων έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες, πιεστικές ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η συνέχιση και ολοκλήρωση των επειγουσών σωστικών ανασκαφών και γενικότερα να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των μνημείων και σε κρίση η αξιοπιστία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Δημόσιας Διοίκησης εν γένει απέναντι στους πολίτες.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του Συλλόγου μας, ώστε να απεγκλωβιστούν οι Εφορείες, τα Μουσεία και οι άλλες μονάδες από την οικονομική δυσπραγία και να πραγματοποιήσουν το έργο τους για την σωτηρία των μνημείων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επισημαίνουμε, ότι ύστερα από την εξαιρετικά σημαντική διαπίστωση του Υπουργού Οικονομίας ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι κατά 25,7% υψηλότερο, προκύπτει ότι το ποσοστό που αναλογεί στον Πολιτισμό είναι πλέον από τα χαμηλότερα παγκοσμίως μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Με δεδομένη την εκπεφρασμένη άποψη της πολιτικής ηγεσίας ότι ο Πολιτισμός αποτελεί προτεραιότητα, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι στον προσεχή προϋπολογισμό του 2007, το ποσοστό που θα αντιστοιχεί στον Πολιτισμό θα πολλαπλασιαστεί αναλόγως, ώστε να μην είναι τουλάχιστον το τελευταίο στην Ευρώπη. Από αυτό το αυξημένο ποσοστό θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ειδικότερα οι νέες Εφορείες Αρχαιοτήτων που λειτουργούν πλέον θεσμοθετημένα, θα χρηματοδοτηθούν ανάλογα με τις αυξημένες ανάγκες και την βαρύτητα του έργου τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να αντιδράσει δυναμικά ώστε να καταβληθούν τα ήδη εγκεκριμένα –ανεπαρκή και αυτά- κονδύλια για να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις συνθήκες για το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου