Αθήνα, 23/10/2006

Προς 1. κ. Γεώργιο Βουλγαράκη Υπουργό Πολιτισμού, 2. κ. Χρήστο Ζαχόπουλο Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ, Κοιν. Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επανερχόμενος στο πάγιο αίτημά του για τη βελτίωση των αποδοχών των μελών του, ζητά την άμεση αύξηση του Επιδόματος των Αρχαιολογικών Ερευνών που χορηγείται στους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ. Το επίδομα θεσπίστηκε για να μπορούν οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση, να ανταπεξέρχονται απρόσκοπτα στις ιδιαίτερες δυσμενείς συνθήκες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δυστυχώς όμως αυτό παραμένει καθηλωμένο εδώ και πέντε χρόνια, σε αντίθεση με αντίστοιχα επιδόματα άλλων επιστημονικών κλάδων του Δημόσιου τομέα.

Ενόψει της ψήφισης του νέου προϋπολογισμού του 2007, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά την αύξηση του επιδόματος των αρχαιολογικών ερευνών στο ποσό των 350 ευρώ, καθώς και την πρόβλεψη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του από εφέτος και στο εξής. Με δεδομένο τον σχετικά μικρό αριθμό αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ, πιστεύουμε ότι η συνολική δαπάνη δεν θα επιβαρύνει απαγορευτικά τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα.

Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των αρχαιολόγων είναι στοιχειώδης προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την αξιοπρεπή διαβίωση των λειτουργών της.

Κατά συνέπεια ο Σύλλογός μας, έχοντας την σαφή εντολή του Σώματος των αρχαιολόγων, θα διεκδικήσει δυναμικά την υλοποίηση των δίκαιων οικονομικών του αιτημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου