Αθήνα, 23/10/2006

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ, τους ΠΕ Ιστορικούς της Τέχνης, Εθνολόγους-Λαογράφους και τους συναδέλφους με σύμβαση αορίστου χρόνου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενήργησε τους τελευταίους μήνες για σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο και τους συναδέλφους. Ειδικότερα:

- Πέτυχε να δοθεί ένας μήνας εκπαιδευτικής αδείας (επιδημίας) μέσα στο 2006 για τους νεοδιόριστους ΠΕ2 Αρχαιολόγους, παρά την αρχική αρνητική απόφαση του Υπουργείου.

- Ενήργησε για να χορηγηθεί ετήσια δίμηνη εκπαιδευτική άδεια και ερευνητικό επίδομα στους νεοδιόριστους συναδέλφους αρχαιολόγους-μουσειολόγους, Ιστορικούς της Τέχνης κλπ. Έκτοτε, παρακολουθεί στενά την υπόθεση, μέχρι την τελική θετική της έκβαση.

- Διεκδίκησε να δοθεί η εκπαιδευτική άδεια (επιδημία) που προβλέπεται για τους συναδέλφους αρχαιολόγους αορίστου χρόνου και στο τρέχον έτος, τουλάχιστον για έναν μήνα. Το θέμα τέθηκε σε συνάντηση του προέδρου του ΣΕΑ και του προέδρου του Συλλόγου Εκτάκτων με την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και υπήρξε θετική ανταπόκριση της τελευταίας.

- Τέλος, ο ΣΕΑ σας ενημερώνει ότι έθεσε για ακόμη μία φορά στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ τα ζητήματα που αφορούν στην αύξηση του επιδόματος των Αρχαιολογικών Ερευνών και στην άμεση και επείγουσαεξασφάλιση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων των εγκεκριμένων πιστώσεων (τα σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των Εφορειών και όσων μελών έχουν αποστείλει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στον ΣΕΑ).

Σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ δεν ανταποκριθεί θετικά και έμπρακτα στα δίκαια οικονομικά αιτήματά μας, ο ΣΕΑ θα απαντήσει δυναμικά με την πραγματοποίηση κλιμακούμενων κινητοποιήσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου