Αθήνα, 23/10/2006

Προς 1. κ. Γεώργιο Βουλγαράκη Υπουργό Πολιτισμού, 2. κ. Χρήστο Ζαχόπουλο Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ, Κοιν. : Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

O Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επανερχόμενος στο πάγιο αίτημά του για την θεσμοθέτηση τακτής διαδικασίας για την πρόσληψη αρχαιολόγων, ζητά να συμπεριληφθεί σε αμέσως επόμενο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του ΥΠΠΟ διάταξη στην οποία να προβλέπονται τα εξής σημεία:

- Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου των μονίμων αρχαιολόγων ΠΕ2 του ΥΠΠΟ γίνεται αποκλειστικά με τακτή διαδικασία πρόσληψης που επαναλαμβάνεται ανά έτος, αρχής γενομένης από το τρέχον έτος (2006).

- Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται, εξαρτάται από τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20).

- Όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την προκήρυξη μέχρι την δημοσίευση του πίνακα των διοριστέων θα ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.

- Λόγω του ειδικού έργου που επιτελούν οι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, διατάξεις που ρυθμίζουν εισαγωγή σε κλάδους του Δημοσίου, με τακτικό ή κατ’ εξαίρεση διορισμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την τήρηση της παρούσας διάταξης, παύουν να ισχύουν για τον κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων από την ψήφιση του παρόντος.

Δεδομένου ότι η κάλυψη των μόνιμων και πάγιων αναγκών με συμβασιούχους είναι λύση απολύτως αντιδεοντολογική και αναποτελεσματική στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και συγχρόνως προσβλητική για έναν επιστημονικό κλάδο όπως οι αρχαιολόγοι, αφού τους θέτει σε μακρόχρονη κατάσταση ομηρίας, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά την άμεση προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη μονίμων αρχαιολόγων εντός του 2006.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου