Αθήνα, 23/10/2006

Προς 1. κ. Γεώργιο Βουλγαράκη Υπουργό Πολιτισμού, 2. κ. Χρήστο Ζαχόπουλο Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ, KOIN.: Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό βήμα την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού να συστήσει νομοπαρασκευ-αστική επιτροπή με αντικείμενο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Ωστόσο έκπληξη προκαλεί η παντελής απουσία από τη σύνθεση της επιτροπής στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ως γνωστόν, η Υπηρεσία μας διαθέτει αρχαιολόγους εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και γνώσεις, οι οποίοι με την πλούσια εμπειρία τους σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας και παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στη σφαιρική αντιμετώπιση του πολυδιάστατου αυτού ζητήματος.

Η συμμετοχή άλλωστε εκπροσώπων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε νομοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές που αφορούν σε νευραλγικούς τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου