Αθήνα, 27/10/2006

Προς κα Π. Σπηλιοπούλου Δ/ντρια Διοικ/κού ΥΠΠΟ Αθήνα, ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟ, 2. Αρχαιολόγους, Αρχαιολόγους – Μουσειολόγους, Ιστορικούς Τέχνης, Εθνολόγους-Λαογράφους με Βαθμό Δ'

Σε συνέχεια των επανειλημμένων προφορικών μας συνεννοήσεων σας επισημαίνουμε τρία ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογό μας:

- η άμεση χορήγηση της εκπαιδευτικής αδείας στους Αρχαιολόγους – Μουσειολόγους, στους Ιστορικούς Τέχνης και στους Εθνολόγους-Λαογράφους, η οποία δίδεται ήδη σε όλους τους συναφείς κλάδους. Η στενή γραφειοκρατική αντίληψη (όταν η άδεια προβλέπεται διά νόμου τόσο για Αρχαιολόγους όσο και για Μουσειολόγους), που οδήγησε στην απαράδεκτη καθυστέρηση της χορήγησής της εκθέτει ανεπίτρεπτα το Υπουργείο μας.

- η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των νεοδιόριστων συναδέλφων μας των κλάδων Αρχαιολόγων Αρχαιολόγων – Μουσειολόγων, Ιστορικών Τέχνης, Εθνολόγων-Λαογράφων με Βαθμό Δ΄.

- η άμεση χορήγηση επιδόματος ερευνών στους Αρχαιολόγους – Μουσειολόγους, στους Ιστορικούς της Τέχνης και στους Εθνολόγους-Λαογράφους.

Αναγνωρίζοντας την συμβολή σας στην ταχεία επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια για την άμεση διευθέτησή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου