Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επανερχόμενος στο πάγιο αίτημά του για την υλοποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ 191/2003)

Προς 1. κ. Χρήστο Ζαχόπουλο Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟ, 2. κ. Βιβή Βασιλοπούλου Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΚΟΙΝ. Στα μέλη του ΣΕΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επανερχόμενος στο πάγιο αίτημά του για την υλοποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ 191/2003), ζητάει την άμεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των Τμημάτων τόσο στις Κεντρικές Μονάδες όσο και στις περιφερειακές μονάδες του ΥΠΠΟ (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία, Ινστιτούτα κλπ.).

Με τη συγκρότηση των Τμημάτων θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η Υπηρεσία, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους αρχαιολόγους, τεχνικούς και συντηρητές, που πληρούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο προσόντα, να καταλάβουν θέσεις ευθύνης ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία και κατάρτιση για την κατάληψη στη συνέχεια και διευθυντικών θέσεων.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί λειτουργική και εύρυθμη η συγκρότηση των Τμημάτων αποτελεί η επαρκής στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, αρχαιολόγων και άλλων ειδικοτήτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αθηνά Χατζηδημητρίου