Εν όψει του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση (απαλλαγή φόρου) για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της αδόμητης Ζώνης Α΄ των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

Αθήνα, 11/6/2013
Αρ. Πρωτ.: 162          
 
 
 
                                                                        ΠΡΟΣ:
                                                                        1. Υπουργείο Οικονομικών
                                                                        2. Αρμόδια διακομματική επιτροπή της Βουλής
                                                                        3. Κοινοβουλευτικά Κόμματα

                                                                        ΚΟΙΝ:
                                                                        1. Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ
                                                                        2. Γ.Γ. Πολιτισμού
                                                                        3. ΓΔΑΠΚ
                                                                        4. ΤΑΠΑ
 


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.


Εν όψει του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση (απαλλαγή φόρου) για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της αδόμητης Ζώνης Α΄ των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.
Τα αγροτεμάχια ή οικόπεδα που βρίσκονται εντός Ζώνης Α΄ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία των αρχαιοτήτων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.3028/2002, που απαγορεύουν την δόμηση και επιτρέπουν (ανάλογα με την περίπτωση) μόνο την ελαφρά καλλιέργεια. Στο βαθμό δε, που τα κονδύλια για τις απαλλοτριώσεις έχουν περιοριστεί δραματικά, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει φοροαπαλλαγή για τις ιδιοκτησίες αυτές προκειμένου να μην υποστούν οι ιδιοκτήτες τους μία άλλη άδικη επιβάρυνση.
Η διαφορετική μεταχείριση των αγροτεμαχίων εντός Ζώνης Α΄αρχαιολογικού χώρου αντιθέτως, θα σημαίνει την προσπάθεια της πολιτείας να διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να μη στρέψει τους κατόχους των αγροτεμαχίων, και μέσω αυτών το σύνολο των πολιτών, εναντίον της προστασίας των αρχαιοτήτων.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ
 
                                     Η Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
                              Δέσποινα Κουτσούμπα                    Γεώργιος Ρήγινος