Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την 4η Δεκεμβρίου 2007 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την 4η Δεκεμβρίου 2007 αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008. Επίσης αποφάσισε, για τη διευκόλυνση των μελών που υπηρετούν στην περιφέρεια, να διεξαχθούν αρχαιρεσίες εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις με ευθύνη Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, τις οποίες διορίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34 α, παρ. γ) , η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή θα τις εκπληρώσουν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου σχετικού πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες θα έχουν όσα μέλη θα έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο μέχρι τις 21/12/2007.

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 34β, παρ. γ) οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός 15 ημερών από αύριο 6/12/2007, δηλαδή μέχρι και τις 21/12/2007 και ώρα 24.00. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (στα γραφεία του Συλλόγου) με σχετική απόδειξη παραλαβής είτε να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, όπου ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας του Ταχυδρομείου. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34γ παρ. στ του Καταστατικού, οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε σε παραταξιακά ψηφοδέλτια είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (4/12/2007) εκλέχθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Τακτικά μέλη:
1. Όλγα Ζαχαριάδου τηλ. 210-3313343, κιν. 6974343543
2. Πέγκυ Μιχαηλίδου τηλ. 210-3213348, κιν. 6972290143
3. Μαρία Κουτσουμπού τηλ. 2810-279089, κιν. 6974189957
4. Παναγιώτα Φουντά τηλ. 210-8201410 , κιν. 6937363745
5. Αναστασία Λαζαρίδου τηλ. 210-7231940, κιν. 6972224400

Αναπληρωματικά μέλη: 
1.     Γιώργος Αλεξόπουλος
2.     Αγγελική Κουμνά.

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34α παρ. γ του καταστατικού, διορίστηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, απαρτίζονται από τα εξής μέλη:

Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 
Τακτικά μέλη: 
1. Περιστέρη Αικατερίνη
2.     Παπαθανασίου Βαγγέλης
Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Λιούτας Αστέριος
2. Αγγέλκου Ευαγγελία

Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα:
Τακτικά μέλη:
1. Πλιάκου Γεωργία
2. Κοτζαμποπούλου Ελένη
Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Καππά Χαρά
2. Βασιλείου Ελένη

Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα:
Τακτικά μέλη:
1. Μαντζανά Κρυσταλλία
2.     Καραγιαννόπουλος Χρήστος
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Κατακούτα Στέλλα
2. Αγνουσιώτης Δημήτρης

Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο
Τακτικά μέλη: 
1. Κανάκη Ελένη
2. Επιτροπάκης Πάρης
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Γαλλή Ειρήνη
2. Μαρή Μαρία

Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο:
Τακτικά μέλη: 
1. Παπαβασιλείου Ελένη
2. Χριστοδουλίδης Νικόλαος
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Φαρμακίδου Ελένη
2. Ψαρρή Παναγιώτα

Τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν σε περιοχές, όπου δεν στάθηκε δυνατό να συσταθούν Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στην Αθήνα είτε σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο κι αν βρεθούν την ημέρα των εκλογών. Επισημαίνεται όμως ότι μπορούν να ψηφίσουν μόνο μια φορά.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών θα εξασφαλιστεί σχετική άδεια.
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες προς τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για την άρτια διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Όλες οι ανακοινώσεις της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θα αναρτώνται και στον ιστότοπο του ΣΕΑ (www.sea.org.gr).

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Όλγα Ζαχαριάδου

Πέγκυ Μιχαηλίδου

Μαρία Κουτσουμπού

Παναγιώτα Φουντά

Αναστασία Λαζαρίδου