1. Το κείμενο της συνέντευξης τύπου που δόθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στις 22/10/2013, όπου εκτέθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και δόθηκε μια πρώτη απάντηση στα σχέδια άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης που προωθούνται από διάφορους κύκλους, καθώς και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας:

 

  1. Το κείμενο της συνέντευξης τύπου που δόθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στις 22/10/2013, όπου εκτέθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και δόθηκε μια πρώτη απάντηση στα σχέδια άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης που προωθούνται από διάφορους κύκλους, καθώς και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν.

  2. Την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την πανεργατική απεργία της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου, και επισημαίνουμε την κρισιμότητα της περιόδου, καθώς αυτές τις μέρες η κυβέρνηση διαπραγματεύται με την Τρόικα τις επιπλέον διαθεσιμότητες και απολύσεις από το δημόσιο. Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων μας στην απεργία, πλάι στους “διαθέσιμους” συναδέλφους μας από το ΥΠΠΟΑ, τους “διαθέσιμους” εκπαιδευτικούς και σχολικούς φύλακες, τους (για 9η εβδομάδα) απεργούς των Πανεπιστημίων.

  3. Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», το οποίο εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 6/11/2013. Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει μια σειρά από απαράδεκτες ρυθμίσεις (όπως η κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας, κατά παρέκκλιση της ευρωπαϊκής οδηγίας 90/270/ΕΟΚ και του ΠΔ 398/1994 για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, ο περιορισμός των εκπαιδευτικών αδειών). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε τροποποίηση σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του Ν. 4024/2011 «βάσει του αποτελέσματος της αξιολόγησης και το αργότερο έως 31.12.2013 ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες περιορισμένου αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν». Μετά την τροποποίηση, που κατέθεσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Με την τροποποίηση αυτή, η κυβέρνηση ουσιαστικά παραδέχεται αυτό που όλοι γνωρίζουμε: ότι καμία αξιολόγηση δομών και κανένας εντοπισμός πλεονάζοντος προσωπικού δεν προϋπήρξε της κατάργησης των 180 οργανικών θέσεων από το ΥΠΠΟΑ, και ως εκ τούτου οι διαθεσιμότητες που πραγματοποιήθηκαν ως τώρα είναι παράλογες και τυπικά άκυρες (με βάση τις ίδιες τις προβλέψεις του Ν. 4172/2013). Ο πολιτισμός δεν έχει πλεονάζον προσωπικό.

Στο άρθρο 25 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η (εκ νέου) ρύθμιση της πρόβλεψης για την επιπλέον αποζημίωση του προσωπικού προκειμένου να πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομαδικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού, με καταβολή τέλους στο ΤΑΠΑ. Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση αφορά όλο το προσωπικό που προσφέρει την εργασία του σε τέτοιες περιπτώσεις και ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ενιαίος και νόμιμος τρόπος να εισπράττονται αυτά τα τέλη και να καταβάλλονται οι καθορισμένες αμοιβές στο προσωπικό.

  1. Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι στις 30/10/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με το Γραφείο Υπουργού, για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου. Στη συνάντηση τέθηκαν: 1.) Η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε έργα ανασκαφών, αναστηλώσεων κ.λπ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3028, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων, 2.) Το μείζον θέμα της εξαίρεσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από την έκδοση ΠΥΣ για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού, 3.) το θέμα της καταβολής των οδοιπορικών εξόδων και της δυνατότητας να παρασχεθούν δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το προσωπικό που πραγματοποιεί εκτός έδρας σε νησιωτικές περιοχές, 4.) Το θέμα του ΤΑΠΑ και των λειτουργικών εξόδων των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Μουσείων.

 

Για τα παραπάνω, καθώς και για το μείζον θέμα του Οργανισμού, για το οποίο δεν υπήρξε ακόμη καμία επιπλέον ενημέρωση από το Γραφείο Υπουργού, αναμένουμε τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ