Αθήνα, 12/12/2007

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 5/12/2007 ανακοίνωσης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του ΣΕΑ και ύστερα από αίτημα μελών του Συλλόγου που υπηρετούν στη Δυτική Ελλάδα αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας επιπλέον Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα

Τα μέλη της είναι

Τακτικά μέλη: 
1. Τσακνάκη Βάσω
2. Βασιλοπούλου Ανδρομάχη

Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Μόσχος Γιάννης
2. Παπακώστα Λαμπρινή

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Όλγα Ζαχαριάδου

Πέγκυ Μιχαηλίδου

Μαρία Κουτσουμπού

Παναγιώτα Φουντά

Αναστασία Λαζαρίδου