Αθήνα, 11/01/2008

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποδέχεται ομοφώνως την παραίτηση του αναπληρωματικού μέλους της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής Κρήτης Μαρή Μαρίας προκειμένου να είναι υποψήφια στις αρχαιρεσίες της 28/1/2008. Στη θέση της ορίζει αναπληρωματικό μέλος την Αθανασάκη Αικατερίνη.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Πέγκυ Μιχαηλίδου

Μαρία Κουτσουμπού

Παναγιώτα Φουντά

Αναστασία Λαζαρίδου

Γιώργος Αλεξόπουλος