Αθήνα, 23/01/2008

Προς Προς την κ. Β. Βασιλοπούλου Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αξιότιμη Κυρία Γενική Διευθύντρια

Στην α.π. 113874/17417/4-12-2007 εγκύκλιό σας με θέμα τις άδειες επιδημίας των αρχαιολόγων στηνπαράγραφο 4 αναφέρεται ότι οι εκτός έδρας μετακινήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες ανά μήνα επιδημίας. Όμως η περικοπή της εκτός έδρας αποζημίωσης ουσιαστικά ακυρώνει τον στόχο της επιδημίας, αφού, με δεδομένο τον πολύ χαμηλό μισθό μας, καθιστά πρακτικά αδύνατη την μετακίνηση των συναδέλφων από την περιφέρεια προς την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη προκειμένου να μελετήσουν και να δημοσιεύσουν το αρχαιολογικό υλικό που διαθέτουν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Επί πλέον, το μέτρο αυτό δυσχεραίνει την μετάβαση όσων συναδέλφων έχουν υλικό προς μελέτη σε περιοχή άλλη από αυτή που υπηρετούν, με αποτέλεσμα να τίθεται ουσιώδες εμπόδιο στην μελέτη και δημοσίευσή του. Ουσιαστικά δηλαδή δυσχεραίνει την ανταπόκριση των αρχαιολόγων στην εκ του νόμου 3028/02 απορρέουσα υποχρέωση δημοσίευσης των ανασκαφικών ευρημάτων.

Είναι προφανές λοιπόν ότι τυχόν εφαρμογή της εγκυκλίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον νόμο περί επιδημιών και δυσχεραίνει σημαντικά το επιστημονικό έργο που καλείται να επιτελέσει ο μαχόμενος αρχαιολόγος. Παράλληλα, δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των συναδέλφων που υπηρετούν στην περιφέρεια και στο κέντρο, «τιμωρώντας» όσους αρχαιολόγους υπηρετούν στην περιφέρεια, αφού είναι αδύνατο να μελετήσουν και να επιτελέσουν ολοκληρωμένα το έργο τους λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (έλλειψη αρχαιολογικών βιβλιοθηκών στην περιφέρεια).

Εξάλλου στην παράγραφο 2 στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών αδειών συμπεριλαμβάνεται ατυχώς και η άδεια ανατροφής τέκνου. Η άδεια αυτή αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των ελάχιστων αριθμητικά σε ετήσια βάση μητέρων του κλάδου μας και με δεδομένο το οξύ πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν θα έπρεπε να βάλλεται.

Δυστυχώς, ολόκληρη η εγκύκλιος και ειδικότερα οι συγκεκριμένες εντολές έγιναν εν αγνοία του Σ.Ε.Α., μολονότι το συγκεκριμένο έγγραφο συνιστά ουσιώδη παρέμβαση στα θεσμοθετημένα δικαιώματα των αρχαιολόγων. Για να αποφεύγονται άσκοπες τριβές θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο για θέματα που αφορούν τον κλάδο να προηγείται διάλογος με τον ΣΕΑ.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, δεδομένου ότι διατρέχουμε περίοδο επιδημιών, παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση άρση της ισχύος των συγκεκριμένων παραγράφων της εγκυκλίου.

Για το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Αγγελική Κοτταρίδη