Αθήνα, 25/01/2008

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ106/7163/23-1-2008 Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ (Γενική Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Προσωπικού) εγκρίθηκε άτυπη άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες του ΣΕΑ στις 28-1-2008 στην Αθήνα και στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές, ως εξής:
Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 28 & 29/1/2008 σε όσα μέλη του ΣΕΑ μετακινηθούν για να ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο που απέχει άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους.
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 28/1/2008 σε όσους ψηφίσουν σε τοπικό εκλογικό κέντρο ή σε εκλογικό κέντρο που απέχει κάτω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το απερχόμενο Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος

Άλκηστη Παπαδημητρίου