Σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις 25/10/2013 εκδόθηκε η αρ.πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/οικ.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
Σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις 25/10/2013 εκδόθηκε η αρ.πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/οικ. 29096/25.10.2013(επισυνάπτεται) εγκύκλιος, με θέμα «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων», με την οποία καλούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου να υποβάλουν αιτήματα για κάλυψη των αναγκών τους από υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης τους, δυνάμει του ν. 4172/2013. Επισυνάπτεται και ο σχετικός πίνακας που πρέπει να συμπληρώσουν οι Υπηρεσίες.

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ η σχετική εγκύκλιος να αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες και να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών, όπως θα τις αποτυπώσουν οι ίδιες. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη φάση της κινητικότητας, με βάση το Ν. 4093/12, την απάντηση στο ΥΔΜΗΔ ανέλαβε η τότε πολιτική ηγεσία, χωρίς να λάβει υπόψη της τα συγκεκριμένα αιτήματα των Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην περιληφθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία στους φορείς που δέχτηκαν προσωπικό ΔΕ διοικητικών, το οποίο ήταν και είναι πολύτιμο, ειδικά στις περιφερειακές υπηρεσίες.


Προτρέπουμε τις Υπηρεσίες να συμπληρώσουν τον σχετικό πίνακα και να τον αποστείλουν. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι Υπηρεσίες θα αποστείλουν συνολικά και λεπτομερώς τις ανάγκες τους σε προσωπικό, μαζί με τις θέσεις των ειδικοτήτων και των συναδέλφων που πραξικοπηματικά και χωρίς καμία λογική καταργήθηκαν με τις ΚΥΑ ΥΔΜΗΔ-ΥΠΠΟΑ που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4172/13.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Δέσποινα Κουτσούμπα Γεώργιος Ρήγινος