Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βασικό αίτημα το ασφαλιστικό. Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠΠΟ για τη συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνει στις 10 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συμμετέχει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2008 στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βασικό αίτημα το ασφαλιστικό. Η προσυγκέντρωση των υπαλλήλων του ΥΠΠΟ για τη συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνει στις 10 π.μ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Επίσης, συμμετέχει στη στάση εργασίας, από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008 και στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού για να μη μεταφερθεί η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ στις καπναποθήκες του Ρέντη.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου