ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    28/3/2024
Αρ. Πρωτ.: 96
 
Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μελών για την κατανομή οργανικών θέσεων σε διευθύνσεις της       ΓΔΑΠΚ και πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη
 
Συναδέλφισσες-οι,
 
Την Παρασκευή 22/3/2024 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 116692/22.3.2024 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα που κατανέμει σε υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ όλες τις οργανικές θέσεις των εργαζόμενων που υπηρετούν με αναγκαστική απόσπαση στα Μουσεία που καταλαμβάνει ο Νόμος 5021. 
 
-Δυστυχώς η καθυστέρηση της Διοίκησης στην έκδοση των πλέον απλών αποφάσεων είναι χαρακτηριστική. Καμία από τις προθεσμίες του Ν. 5021 δεν έχουν τηρηθεί, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Η πράξη κατάταξης των οργανικών όφειλε να έχει εκδοθεί αμέσως μετά την ισχύ του νόμου. Αντί αυτού, η πράξη εκδόθηκε τον Αύγουστο 2023, ακυρώθηκε και εκδόθηκε εκ νέου τον Μάρτιο 2024, πέραν του ενός έτους από την ψήφιση του νόμου 5021. 
 
-Για τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων από τα πέντε Μουσεία χρειάζεται ακόμη η έκδοση ΠΔ Οργανισμού κάθε Μουσείου, για την οποία ο Ν. 5021 έθετε ως προθεσμία τους 8 μήνες. Η προθεσμία έχει παρέλθει άπρακτη. Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των Οργανισμών.
 
-Η κατάσταση στα Μουσεία-ΝΠΔΔ, με ευθύνη των Διοικήσεών τους και της πολιτικής ηγεσίας, δεν απέχει από όσα είχαμε γράψει αναλυτικά στην από 15/2/2024 ανακοίνωσή μας με τίτλο "Ο νόμος 5021 ένα χρόνο μετά". Παρά τους (παχυλούς) προϋπολογισμούς που εγκρίθηκαν, τα Μουσεία δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες, ούτε να προσλάβουν προσωπικό. Η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ στα περισσότερα Μουσεία οι αιτήσεις απόσπασης είναι ελάχιστες. Στις 31 Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις του ΙΔΟΧ προσωπικού που προσελήφθη και πληρώνεται ακόμη από το Υπουργείο, και μέχρι στιγμής κανένα Μουσείο ΝΠΔΔ δεν έχει κάνει προκήρυξη για πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού, μόνιμου ή ΙΔΟΧ. Πώς θα εφαρμοστεί το θερινό ωράριο λειτουργίας από 1/4/2024 στα Μουσεία ΝΠΔΔ; Έχει σκοπό η πολιτική ηγεσία να εκμεταλλευτεί τον προβληματικό νόμο που έφτιαξε και την απόλυτη αδυναμία των Διοικήσεων που διόρισε, ώστε να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες security; Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία να αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη.
 
-Η κατανομή οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ, που έχουν μεγάλη ανάγκη από προσωπικό, είναι καλοδεχούμενη. Θυμίζουμε όμως ότι ο Ν. 5021 ορίζει την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού των Μουσείων στον ίδιο νομό, δεν ορίζει όμως το ίδιο για τις κενές οργανικές θέσεις. Δυστυχώς η Διοίκηση, κάνοντας μια περίεργη ερμηνεία του νόμου, κατένειμε και τις κενές οργανικές θέσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, την ώρα που οι λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες έχουν πιεστικές ανάγκες. Θυμίζουμε μάλιστα ότι, με τον Ν. 5021, καταργήθηκαν κενές οργανικές θέσεις από όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ χωρίς καν να το γνωρίζουν. Ζητάμε άμεσα να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες και να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων για τις ανάγκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων της περιφέρειας. Θυμίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί επιτακτικά από τον ΣΕΑ τόσο στην ΓΔYΗΔ και την ΓΔΑΠΚ όσο και στον Υπηρεσιακό Γραμματέα από τον Αύγουστο 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας. Όχι μόνο δεν προχώρησαν σε κατανομή των κενών οργανικών στις ΕΦΑ που τις χρειάζονται, αλλά αντιθέτως προχώρησαν σε πρόσκληση για αποσπάσεις στα Μουσεία ΝΠΔΔ, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω απίσχνανση από προσωπικό των Υπηρεσιών των απομακρυσμένων νομών.
 
-Δυστυχώς η κατανομή των οργανικών θέσεων δεν έγινε μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως ορίζει ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά με την ειδική διαδικασία που όρισε ο Ν. 5021 (εισήγηση ΓΔΑΠΚ και απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα). Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει διαφανής, ενιαίος και ξεκάθαρος τρόπος εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών. Συνάδελφοι που αιτήθηκαν να πάνε σε κάποια Υπηρεσία βρέθηκαν σε άλλην χωρίς προφανή λόγο, ακόμη και εκτός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας καθ' υπέρβαση των οριζομένων στο Νόμο, ενώ σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες της Αττικής δεν τοποθετήθηκε καθόλου προσωπικό, παρότι υπήρξαν εργαζόμενοι που ζήτησαν την τοποθέτησή τους εκεί.
 
Καλούμε τα μέλη μας που υπηρετούν στα πέντε Μουσεία με το καθεστώς των ΝΠΔΔ να λάβουν μέρος σε τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 1 Απριλίου, ώρα 12:30, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των προβλημάτων και να συζητηθεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Θα παραστεί ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, κ. Σέργιος Σερμπέτης.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
                   
Εύα Γιατρουδάκη
 
 
Παρακαλούμε να συνδεθείτε στο ακόλουθο λινκ:
 
Meeting link:
https://syllogos-ellinon-archeologon.my.webex.com/syllogos-ellinon-archeologon.my/j.php?MTID=mcec7787c5d530d194b887280f2cd2146