Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων σχετικά με τους εργαζομένους στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ με ασφαλιστικά μέτρα, οι οποίοι σταδιακά αποχωρούν μετά από δικαστικές αποφάσεις

Προς Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Α. Κοιν: Γεν. Διεύθ. Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού

Συνάδελφοι

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων σχετικά με τους εργαζομένους στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ με ασφαλιστικά μέτρα, οι οποίοι σταδιακά αποχωρούν μετά από δικαστικές αποφάσεις. Το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι, εάν ο χρόνος παραμονής τους στην Υπηρεσία με τα ασφαλιστικά μέτρα προσμετράται στον περιορισμό της απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων μέχρι 24 μήνες.

Ο Σ.Ε.Α έθεσε το θέμα στους νομικούς του συμβούλους, οι οποίοι απεφάνθησαν ότι η απασχόληση με ασφαλιστικά μέτρα δεν προσμετράται στο 24μηνο, εφόσον οι εργαζόμενοι δεν απασχολήθηκαν στο πλαίσιο μιας σύμβασης. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία εγκύκλιος εκ μέρους της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠ.ΠΟ, η οποία να διευκρινίζει την κατάσταση, η εν λόγω απασχόληση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι προσμετράται στο 24μηνο.

Η Διεύθυνση Διοικητικού, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται, εφόσον έχει αντίθετη άποψη, να αποστείλει εγκύκλιο προς τις Υπηρεσίες παραθέτοντας τα νομικά επιχειρήματα που στοιχειοθετούν την προσμέτρηση της απασχόλησης με ασφαλιστικά μέτρα στο 24μηνο.

Συνάδελφοι

Ο ΣΕΑ θα ζητήσει την εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον περιορισμό της απασχόλησης μέχρι 24 μήνες των συμβασιούχων υπαλλήλων. Η εξαίρεση που ισχύει σήμερα μόνο για τα έργα του ΚΠΣ είναι απαραίτητο να επεκταθεί σε όλα τα αρχαιολογικά έργα που γίνονται με αυτεπιστασία. Άλλωστε, δεδομένου ότι το αρχαιολογικό έργο είναι εξειδικευμένο και απαιτεί ειδική εμπειρία, η προσφορά των έμπειρων εργαζομένων είναι πολύτιμη, όταν μάλιστα οι αρχαιολόγοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στα μνημεία δεν έχουν άλλη διέξοδο επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου