Αθήνα, 20/03/2008

Προς κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργό Πολιτισμού

Κύριε Υπουργέ,

Αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε την νέα σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, σπεύδουμε να σας ζητήσουμε να δώσετε εντολή να αναθεωρηθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος παράλυσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που θα έχει ως συνέπεια τεράστια ταλαιπωρία για τους πολίτες, οι υποθέσεις των οποίων δεν θα μπορούν να επιλυθούν εγκαίρως.

Ας σημειωθεί ότι η πρωτοφανής καθυστέρηση τριών μηνών με την οποία σάς διαβιβάστηκαν προς υπογραφή οι εισηγήσεις για την σύνθεση των τοπικών συμβουλίων είχε ήδη ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου συσσώρευση υποθέσεων στις κατά τόπους Γραμματείες των Συμβουλίων, η οποία προκάλεσε μεγάλη δυσφορία στους πολίτες και σοβαρές καθυστερήσεις στο έργο των Υπηρεσιών.

Δυστυχώς, η νέα σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων, που αναμενόταν να δώσει επιτέλους ώθηση στο έργο που επιτελούμε μετά από αυτή την μακρά περίοδο αδράνειας, επεφύλασσε στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη.

Η σύσταση των νέων Τοπικών Συμβουλίων διακρίνεται από ένα κύριο χαρακτηριστικό: την τοποθέτηση των μελών-αρχαιολόγων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΠΟ σε συμβούλια των οποίων η χωρική αρμοδιότητα απέχει πολύ από την περιφέρεια, όπου οι αρχαιολόγοι αυτοί υπηρετούν. Η συγκεκριμένη αυτή επιλογή εμφανίζει τα ακόλουθα τεράστια προβλήματα:

1. Επιλέγεται να τοποθετηθούν οι προϊστάμενοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων σε Συμβούλια που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την υπηρεσία που υπηρετούν (π.χ. κ. Βλαζάκη από τα Χανιά στην Ρόδο, κ. Αραβαντινός από την Θήβα στο Ηράκλειο, κ. Αθανασούλης από την Κόρινθο στην Κομοτηνή, κ. Κίσσας από την Κόρινθο στην Κέρκυρα, κ. Μπόνιας από την Καβάλα στην Μυτιλήνη, κα Τσουρή από την Καβάλα στην Λάρισα, κ. Κυπαρίσση από την Αθήνα στην Κομοτηνή κ.ο.κ.). Μάλιστα, η επιλογή αυτή, η οποία δεν υποστηρίζεται από συγκεκριμένο σκεπτικό, εφαρμόζεται αποσπασματικά και δίνει την εντύπωση τιμωρίας σε μερίδα προϊσταμένων εφ΄ όσον άλλοι παραμένουν στον χώρο που υπηρετούν (π.χ. κ. Αικ. Κάντα και Δ. Ζερνιώτη στην Κέρκυρα, κ. Τούρτα στην Θεσσαλονίκη, κ. Μεταλληνού στην Ήπειρο, κ.ο.κ.).

2. Οι αρχαιολόγοι που δεν είναι προϊστάμενοι εξαιρούνται από το μέτρο αυτό και παραμένουν κατά κανόνα στα Συμβούλια της Περιφέρειάς τους!

3. Οι μηχανικοί, προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, παραμένουν επίσης αμετακίνητοι στα Συμβούλια που είναι εισηγητές!

4. Ασαφές παραμένει και το κριτήριο επιλογής των αρχαιολόγων - εξωϋπηρεσιακών μελών των Συμβουλίων καθώς και ο τρόπος κατανομής τους ανά την επικράτεια. Ας σημειωθεί μάλιστα ότι για ορισμένους εξ αυτών (όπως π.χ. ορισμένοι συνταξιούχοι αρχαιολόγοι του ΥΠΠΟ) υπάρχει και τυπικό κώλυμα που καθιστά παράτυπο τον ορισμό τους, αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, δηλαδή να είναι«μέλη ΔΕΠ, ερευνητές σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικοί επιστήμονες με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος» (Ν3028/2002, άρθρο 49 παρ. στ). Συνεπώς, τυχόν συμμετοχή τους ενέχει τον κίνδυνο ακυρώσεως όλων των σχετικών γνωμοδοτήσεων του Τοπικού Συμβουλίου.

5. Η μετακίνηση των προϊσταμένων από την μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη παρακωλύει ουσιαστικά την παραγωγή έργου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς τουλάχιστον οκτώ (8) από τις 21 εργάσιμες κάθε μήνα θα πρέπει να τις αναλίσκουν σε ταξίδια για τα Τοπικά Συμβούλια! Επί παραδείγματι, η μετακίνηση αρχαιολόγου από τα Χανιά όπου υπηρετεί, στην Ρόδο όπου ορίζεται ως μέλος Τοπικού, απαιτεί τρεις ημέρες: μια να πάει, μια να παραστεί στο Συμβούλιο και μια για να επιστρέψει, μετακίνηση που επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε μήνα. Ο ίδιος προϊστάμενος οφείλει επίσης να παραστεί ως εισηγητής της Εφορείας του στο Τοπικό της Περιφέρειάς του δύο ακόμη φορές κατά μήνα. Το αντίστοιχο ισχύει για πλήθος άλλων δυσμενών τοποθετήσεων. Σε εποχή έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης, η τεράστια απώλεια εργατοωρών και μάλιστα των πλέον υψηλόβαθμων και εξειδικευμένων στελεχών της Υπηρεσίας θεωρείται ασυγχώρητη και απολύτως περιττή πολυτέλεια!

6. Για να επιτευχθεί η στοιχειώδης απαρτία και να λειτουργήσουν τα Συμβούλια, θα πρέπει να εναρμονιστούν ημερολογιακά οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων – μελών, που προέρχονται από διαφορετικές και απομακρυσμένες περιφέρειες και είναι συγχρόνως εισηγητές στα οικεία Συμβούλια των Εφορειών τους, σύμπτωση, που αν δεν είναι αδύνατη, είναι εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί.

7. Οι επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις πλήθους στελεχών της Υπηρεσίας ανά την Ελλάδα θα έχουν ως συνέπεια τεράστια αύξηση των οδοιπορικών εξόδων του ΥΠΠΟ, την στιγμή που στόχος της Δημόσιας Διοίκησης είναι ο περιορισμός των άσκοπων δαπανών. Με δεδομένη μάλιστα την συρρίκνωση των πιστώσεων για όλες τις ανάγκες της Υπηρεσίας το μέτρο είναι τουλάχιστον οξύμωρο.

8. Επισημαίνουμε ότι, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, όλες οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας γίνονται ιδία δαπάνη και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με πολύμηνη καθυστέρηση, εάν και εφ’ όσον καταβληθούν.

9. Με δεδομένο το πάγιο πρόβλημα των οδοιπορικών και της μη αναπροσαρμογής τους (θυμίζουμε την ανισότητα που υπάρχει με τα οδοιπορικά των μηχανικών) οι αρχαιολόγοι δεν είναι σε θέση και δεν έχουν την πρόθεση να καλύψουν το κόστος αυτού του προβληματικού και, κατά την γνώμη τους, αδικαιολόγητου μέτρου.

Η απολύτως προβληματική αλλά και παράτυπη σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων, που απειλεί να τινάξει στον αέρα την εύρυθμη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση να εκθέσει την Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Κοινή Γνώμη, δημιουργώντας μεγάλες πιέσεις, έχει ήδη προκαλέσει τεράστια αναταραχή στον κλάδο μας. Σας ζητούμε λοιπόν να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος, ώστε να λυθεί το ζήτημα με την αναθεώρηση των συνθέσεων των τοπικών Συμβουλίων.

Διαφορετικά, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι υποχρεωμένος να προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσον για την θεραπεία του προβλήματος.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Γενική Γραμματέας

Άλκηστη Παπαδημητρίου