ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,    8/2/2024
Αρ. Πρωτ.: 60
                                                                                                                 
Προς: Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Θέμα: Κατανομή οργανικών θέσεων υπαλλήλων πρώην ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών  (ά. 34 παρ. 4 ν. 5021/2023).
 
Αγαπητές και αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι
 
Λίγες ημέρες πριν να συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη θέση σε ισχύ του Ν. 5021/2023, η διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων εκατοντάδων συναδέλφων μας (πρώην υπηρετούντων στις καταργηθείσες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες και αυτοδικαίως αποσπασμένων, ακόμη, στα νέα ΝΠΔΔ) δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να διατηρούνται αυτοί υπό συνθήκες πρωτοφανούς για προσωπικό υπουργείου ανασφάλειας, ως προς τους όρους της υπηρεσιακής τους κατάστασης και εξέλιξης. Ο ΣΕΑ, η ΠΕΣΑ και ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ και ΝΗΣΩΝ συνέταξαν σχετικό υπόμνημα προς τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟ, το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, την Τετάρτη 7/2/2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΕΑ, της ΠΕΣΑ, του Ενιαίου Συλλόγου, του ΠΑΣΥΠΑΤΕ και της ΠΕΥΦΑ, με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο και με τη Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτα Χατζηπαντελή. Η Διοίκηση αιτιολόγησε την καθυστέρηση επικαλούμενη φόρτο εργασίας και την πρόσφατη τοποθέτηση νέας Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από την οποία ζητά εκ νέου, όπως μας ενημέρωσε, εισήγηση για την κατανομή των οργανικών και των κενών οργανικών θέσεων. Από την συζήτηση προέκυψε η δέσμευση της Διοίκησης να εκδώσει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις εντός του επόμενου μήνα.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θα επιμείνει προς κάθε κατεύθυνση για το συγκεκριμένο θέμα με σκοπό την ταχεία επίλυση του προβλήματος και την άρση του καθεστώτος ανασφάλειας και προσωρινότητας στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνάδελφοί μας.
 
 
Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων