Αθήνα,    20/12/2023

 [Αρ. Πρωτ. ΣΕΑ: 267]

ΠΡΟΣ:
Α.      Διοικητικό Συμβούλιο ΒΧΜ
          1. Γιώργος Πανέτσος, Πρόεδρος
          2. Ναταλία Πούλου, Αντιπρόεδρος
          3. Νέλλος Κανελλόπουλος
          4. Μιχάλης Μαδένης
          5. π. Θωμάς Συνοδινός
          6. Μαρία Μερτζάνη
          7. Κρυσταλλία Μαντζανά

Β.      Γενική Διευθύντρια ΒΧΜ
          Αικατερίνη – Μαρία – Ρόζα Δελλαπόρτα
      
ΚΟΙΝ:
Α.      ΓΔΟΥ
 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καθαριότητα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

 Με αφορμή την ενημέρωση από μέλη μας που εργάζονται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ότι «Το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, το οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο, έπαυσε να καθαρίζει τους χώρους από την 1 Δεκεμβρίου 2023, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί οξύ πρόβλημα ιδίως στους εργασιακούς μας χώρους», αναζητώντας περισσότερα στοιχεία διαπιστώσαμε ότι:

1.       Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προβλέπονται 2 οργανικές θέσεις προσωπικού καθαριότητας για όλα τα κτίρια (εκθεσιακοί χώροι, χώροι εργαζομένων, χώροι Διοίκησης, βιβλιοθήκη, Συλλογή Λοβέρδου), σύμφωνα με τον Ν. 5021.

2.       Από τις αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις της Διοίκησης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου δεν προκύπτει καμία δαπάνη που να αφορά την ανάθεση της καθαριότητας του Μουσείου σε ιδιωτικό συνεργείο κατά το έτος 2023, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.

 Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:
1.       Από την ανάληψη των καθηκόντων σας, συνεπεία του διορισμού σας κατ’ εφαρμογή του Ν. 5021/2023, διενεργήθηκε νομίμως διαγωνισμός ή  έγινε με νόμιμο τρόπο ανάθεση σε εταιρεία του έργου του καθαρισμού όλων των κτιρίων του Μουσείου; Αν ναι, με ποιες αποφάσεις αρμόδιων οργάνων και με ποια δημοσιότητα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ), που προβλέπεται για τις αναθέσεις αυτές; Αν όχι, με ποια δικαιοδοσία και με ποια πρόβλεψη ασφάλειας υπήρχε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού στους χώρους του Μουσείου, όπου φυλάσσονται αρχαιότητες που προστατεύονται από τον Αρχαιολογικό νόμο;

2.       Υπήρξε πρόβλεψη για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, μόνιμου ή ΙΔΟΧ, που να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας όλων των χώρων του Μουσείου;

3.       Για ποιο λόγο από 1/12/2023, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από μέλη των Συλλόγων μας, δεν υπάρχει καθαριότητα στους χώρους εργασίας και ενδιαίτησης των υπαλλήλων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και πώς πληρούνται οι όροι υγιεινής της εργασίας, όπως περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία, για τους υπαλλήλους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου;

4.       Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να επιλυθεί το πρόβλημα;
 
  • Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
  • Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής Στερεάς και Νήσων
  • Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ)
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ)